Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Upozorňujeme žadatele, že Úřad od 31.10.2022 přechází na elektronickou podobu následujících listin, které doposud byly vydávány pouze v papírové podobě a odesílány poštou:

  • Prioritní doklad
  • Výpis z rejstříku
  • Opis

Adresátům, kteří jsou držiteli datových schránek, budou odesílány tyto druhy listin v elektronické podobě prostřednictvím datových zpráv. 

Adresátům, kteří datovou schránku nemají, budou všechny listiny zasílány prostřednictvím pošty jako doposud.

Vydávání těchto listin v elektronické podobě navazuje na elektronizaci podoby osvědčení a patentové listiny, která již byla realizována v únoru 2022.