Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Příběhy úspěšných českých inovátorů

Investovat do inovací se podnikům vyplatí. A to i přes to, že někdy je potřeba si na výsledky delší dobu počkat. Potvrzují to mnohé české firmy, kterým díky inovacím vzrostl obrat, zisk i počet zaměstnanců. Tato sekce přináší ukázky vybraných českých firem, které založily svůj byznys na inovacích a ochraně svého výzkumu a badatelské činnosti. Příběhy zveřejňujeme s laskavým souhlasem uvedených firem.
Pokud máte zájem přispět do této rubriky s příběhem Vaší firmy, kontaktujte nás prosím telefonicky či mailem:
zbelohradska@upv.gov.cz, telefon 220 383 503

Holding CONTIPRO se více než dvacet let zabývá výzkumem, vývojem a biotechnologickou výrobou aktivních látek pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Díky vynikající kvalitě produkce a rozsáhlému výzkumnému zázemí patří mezi přední světové výrobce kyseliny hyaluronové a z ní odvozených aplikací.

Obrovský důraz klade holding na inovace a vlastní výzkum. Proto také téměř polovinu z jeho zaměstnanců tvoří odborníci z laboratoří R&D.

Nejstarší z fi rem holdingu, fi rma Contipro Pharma, se zaměřuje na výrobu aktivních látek pro farmaceutický průmysl a fi nálních farmaceutických produktů z kyseliny hyaluronové.

V roce 1997 byla založena společnost Contipro Biotech, která produkuje aktivní látky pro přípravky s efekty proti stárnutí pokožky. Mimo výroby surovin pro kosmetiku se intenzivně věnuje výzkumu. V roce 2013 spatřilo světlo světa zařízení na výrobu nanovláken 4SPIN, které bylo vyvinuto právě v jejích laboratořích.

Všechny aktivity zastřešuje mateřská fi rma Contipro Group. Tato servisní společnost založená v roce 2004 zajišťuje technologickou podporu, administrativu a veškeré obchodní aktivity. Jejími distribučními sítěmi exportuje holding 95 % své produkce do více než 50 zemí světa. Dle nedávné studie holding v současnosti ovládá 60 % evropského a 30 % světového trhu s hyaluronanem.

Význačná je také spolupráce holdingu s akademickými pracovišti. Je zaměřena na vývoj, výzkum a na vzdělávání nových odborníků. Stejně velkou pozornost Contipro také věnuje podpoře a rozvoji mladých vědeckých talentů z regionu v rámci svého programu FYBICH.

Výzkumné aktivity našich laboratoří se zaměřují na hyaluronan, tkáňové inženýrství s přesahem do regenerativní medicíny, na hojení ran, vývoj nosičů pro cílenou distribuci látek, stárnutí pokožky a nanotechnologie.

Výzkum a vývoj

Základní charakteristikou, která odlišuje Contipro od konkurenčních fi rem, je důraz na výzkum a vývoj. Od samého počátku existence fi rmy jsou do výzkumných laboratoří Contipra pravidelně investovány vysoce nadstandardní částky. Přínosem není pouze podpora, kterou výzkum přináší v inovacích stávající výroby a odborný servis pro partnery fi rmy. Zásadnější jsou nové, vysoce sofi stikované aplikace založené na patentech, užitných vzorech a vědeckých publikacích, s kterými fi rma pravidelně přichází a ukazuje směr dalšího vývoje celého odvětví. V oblasti chemie a aplikací hyaluronanu patří Contipro mezi světovou špičku.

Patenty a užitné vzory

P 1997-301 286413

Způsob extruze želatinového hydrolyzátu a želatiny

P 1997-350

Způsob granulace hyaluronanu sodného

UV 1997-6184 5779

Dietetický přípravek obsahující směs látek, které se podílejí na výstavbě pojivových tkání

UV 1997-6245 5874

Granulát želatinového hydrolyzátu a želatiny

P 2007-683 303471

Přípravek pro hojení ran a prevenci adheze bandáže na ránu obsahující chitosan-glukan

P 2008-705 301555

Způsob přípravy DTPA síťovaných derivátů kyseliny hyaluronové a jejich modifikace

EP 2008-835284 2203175

PREPARATION FOR WOUND HEALING AND PREVENTION OF BANDAGE ADHESION TO THE WOUND,

CONTAINING CHITOSAN-GLUCAN

P 2009-168 301899

Způsob přípravy derivátů kyseliny hyaluronové pomocí O-acyl-O´-alkylkarbonátu v přítomnosti substituovaného pyridinu

P 2009-835 302503

Způsob přípravy derivátu kyseliny hyaluronové oxidovaného v poloze 6 glukosaminové části polysacharidu

selektivně na aldehyd a způsob jeho modifikace

P 2009-836 302504

Derivát kyseliny hyaluronové oxidovaný v poloze 6 glukosaminové části polysacharidu selektivně na

aldehyd, způsob jeho přípravy a způsob jeho modifikace

P 2010-93

Zařízení pro výrobu dvojrozměrných nebo trojrozměrných vlákenných materiálů z mikrovláken nebo

nanovláken

P 2010-687

Způsob přípravy vysoce substituovaných amidů kyseliny hyaluronové

P 2010-1001 302994

Hyaluronová vlákna, způsob jejich přípravy a použití

P 2011-3 303548

Zdravotní přípravek tvořící jód, způsob jeho přípravy a bandáž, která jej obsahuje

P 2011-241 304072

Amfoterní materiál na bázi síťované kyseliny hyaluronové, způsob jeho přípravy, materiály obsahující

aktivní činidla uzavřené v síti hyaluronanu, způsob jejich přípravy a jejich použití

P 2011-376 303380

Způsob výroby materiálů s anizotropními vlastnostmi složených z nanovláken nebo mikrovláken a zařízení

pro provádění tohoto způsobu

UV 2011-24045 22394

Antimikrobiální směs a kryt pro podporu hojení ran s antimikrobiálním účinkem

P 2012-24 303722

Kyselina hyaluronová značená tritiem, způsob značení kyseliny hyaluronové tritiem a její použití

P 2012-33 304097

Zvlákňovací kombinovaná tryska pro výrobu nano- a mikrovlákenných materiálů

P 2012-136 303879

Deriváty na bázi kyseliny hyaluronové schopné tvořit hydrogely, způsob jejich přípravy, hydrogely na bázi

těchto derivátů, způsob jejich přípravy a použití

P 2012-282

Zesíťovaný derivát hyaluronanu, způsob jeho přípravy, hydrogel a mikrovlákna na jeho bázi

P 2012-306 304651

Způsob přípravy mikrovláken, způsob výroby krytů ran, kryty ran a zařízení pro přípravu polysacharidových vláken

P 2012-514 303780

Zvlákňovací tryska pro výrobu nano a mikrovlákenných materiálů složených z vláken s koaxiální strukturou

P 2012-537 304512

Derivát kyseliny hyaluronové, způsob jeho přípravy, způsob jeho modifikace a použití

P 2012-664 304140

Enzym hyaluronan-lyáza, způsob jeho výroby, použití a způsob přípravy nízkomolekulárního hyaluronanu

P 2012-841 304303

Vlákna založená na hydrofobizovaném hyaluronanu, způsob jejich přípravy a použití, textilie na jejich bázi

a použití

P 2012-842 304654

Nanomicelární kompozice na bázi C6-C18-acylovaného hyaluronanu, způsob přípravy C6-C18-acylovaného

hyaluronanu, způsob přípravy nanomicelární kompozice a stabilizované nanomicelární kompozice

 a použití

P 2012-843 304266

Nekonečná vlákna na bázi hyaluronanu selektivně oxidovaného v poloze 6 N-acetyl-D-glukosaminové

části, jejich příprava, použití, nitě, střiže, příze, textilie a způsob jejich úpravy

P 2012-844 304267

Fotoreaktivní derivát kyseliny hyaluronové, způsob jeho přípravy, 3D síťovaný derivát kyseliny hyaluronové, způsob jeho přípravy a použití

P 2013-789 304711

Kombinovaná optická sonda pro neinvazivní diagnostiku

UV 2013-28608 26091

Mechanizmus pro vybíjení zbytkového povrchového náboje, zejména pro přístroje určené k elektrostatickému zvlákňování a sprejování

UV 2014-29122 26523

Výživová kompozice na bázi hyaluronanu pro kloubní výživu 

Firma Laski, s.r.o. vznikla v roce 1992 jako obchodní organizace zabývající se prodejem náhradních dílů na zemědělské stroje.

V roce 1993 fi rma získala od americké fi rmy KOHLER ofi ciální zastoupení na prodej spalovacích motorů KOHLER na území České republiky, Slovenska a Polska. Největší úspěchy s těmito motory měla fi rma Laski v letech 1993 a 1994. Český reprezentant Tomáš Suchánek získal v roce 1993 na mistrovství Evropy 1. místo v ultralehkém létání, o rok později titul mistra světa. Motor pro vítězné letadlo opět připravila fi rma Laski a zároveň tento letoun pomohla upravit a vyladit.

Od svého vzniku se fi rma Laski dále věnovala rozvoji svých výrobků, kterých je v současné době více než 60 typů. Mezi stěžejní stroje patří frézy na pařezy, nyní vyráběny ve 23 modifi kacích, štěpkovače, drážkovače, zametací kartáče, vysavače listí, atd. Tyto stroje fi rma vyváží do více jak 50 zemí Evropy, Ruska, Indie, Chile, Austrálie a další.

V roce 1994 získala fréza na pařezy ocenění od ekologického svazu Českých ochránců přírody za šetrný stroj k životnímu prostředí, v soutěži Hanácká žížala. Výrobky fi rmy byly oceněny na řadě mezinárodních výstav, jako např. GRAND PRIX Techagro, GRAND PRIX Silva regina a další.

V roce 1998 přišel největší úspěch a to ocenění nejlepší výrobek GRAND PRIX pro frézu na pařezy F450/18 AE na výstavě TECHAGRO v Brně.

Od roku 1999 fi rma Laski zastupuje italskou fi rmu Lombardini při prodeji dieslových motorů LOMBARDINI na území ČR.

Firma Laski prošla od založení v roce 1992 rozsáhlými vývojovými změnami. Začínala jako malá firma se třemi pracovníky v jedné kanceláři a malé dílně. Během těchto let vybudovala a stále buduje nové dílny a kanceláře. Nyní zaměstnává kolem 60 zaměstnanců.

Trvalá inovace výrobního sortimentu fi rmy Laski, s. r. o byla korunována nejnovějším a nejdůležitějším oceněním v historii firmy a to zlatou medailí Grand Prix Silva Regina 2008 za ucelenou řadu drtičů a štěpkovačů KDO a LS na mezinárodním veletrhu Techagro a Silva Regina 2008.

Firma Laski se stala jednou z nejdůležitějších fi rem v Moravském regionu. Exportuje 90 procent své produkce do zahraničí, což se daří jen několika málo fi rmám v České republice. Vzhledem k image a ratingu fi rmy byla Laski vyhodnocena jako nejlepší firma Olomouckého kraje pro rok 2012. V roce 2013 fi rma obdržela certifi kát výjimečnosti od společnosti TÜV SÜD Czech a v následujícím roce se fi rma umístila mezi 3 nejúspěšnějšími fi nalisty v hodnocení AMPS ČR Rodinná firma roku 2014.

Potencionální zákazníci společnosti Laski, s.r.o. jsou města, obce, technické služby, správa a údržba silnic, živnostníci a firmy zabývající se výrobou štěpky, která se dále používá pro ekologické vytápění objektů anebo jako ekologická likvidace dřevního odpadu, živnostníci a fi rmy zabývající se frézováním pařezů, arboristické fi rmy i drobní zahrádkáři.

Užitné vzory

UV 1994-2165 1815

Zařízení k likvidaci pařezů

UV 1994-3083 3361

Zařízení k vysávání nečistot

UV 1995-4312 3976

Zařízení k vysávání nečistot

UV 1996-6051 5708

Zařízení k likvidaci pařezů

UV 1997-7113 6679

Rozmetadlo granulátu, zejména pro umělá hnojiva

UV 1998-7985 7924

Zařízení k čištění vodorovných ploch

UV 1998-8126 7688

Adaptér k likvidaci pařezů

UV 1998-8127 7817

Adaptér k vysávání nečistot

UV 1999-9045 8474

Zařízení k likvidaci pařezů

UV 1999-9046 8475

Zařízení k sečení a prořezávání rovinných ploch

UV 1999-9331 8739

Samojízdné zařízení k likvidaci pařezů

UV 1999-9923 9391

Hnaná náprava, zejména pro prostředky malé zemědělské a komunální mechanizace

UV 2000-10610 10033

Jednonápravový nosič nářadí, zejména pro komunální účely

UV 2002-13304 12620

Adaptér k likvidaci pařezů

UV 2002-13305 12621

Samojízdné zařízení k likvidaci pařezů

UV 2004-14958 14201

Poháněná náprava

UV 2004-14959 14128

Pojízdné štěpkovací zařízení

UV 2004-15696 14790

Zařízení k ovládání podávacích válců štěpkovače

UV 2004-15697 14852

Zařízení k hloubení drážek v půdě

UV 2004-15873 15070

Zařízení k hloubení drážek v půdě

UV 2007-19481 18219

Drtič odpadu

UV 2007-19482 18298

Skříň rotoru vysavače nečistot

UV 2007-19483 18220

Kladívko drtiče

UV 2008-19979 18709

Pojízdné štěpkovací zařízení

UV 2013-27730 25409

Závěsná fréza na pařezy

UV 2013-27731 25410

Závěsný adaptér k likvidaci pařezů

VOP CZ, s. p. je podnikem, který se profi luje v oblasti vojenské techniky, výzkumu a vývoje a strojírenské civilní výroby. Sídlo podniku se nachází v Šenově u Nového Jičína.

Do portfolia vojenské výroby patří výroba, opravy a modernizace těžké pásové a kolové techniky, ženijní techniky, prostředků na obranu proti zbraním hromadného ničení, průzkumné a pozorovací systémy. Největší zakázkou posledních let byla kompletní výroba obrněných transportérů PANDUR pro Armádu České republiky.

V oblasti výzkumu a vývoje se VOP CZ, s. p. zabývá novými produkty obranné a bezpečnostní techniky. Vývojoví pracovníci jsou experty ve svých oborech a podílejí se na mnoha projektech ve spolupráci s dalšími domácími a zahraničními experty.

Do portfolia civilní strojírenské výroby patří masivní svařence, šasi stavebních strojů, lžíce a ramena bagrů, hydraulické, palivové a olejové nádrže, i zakázková výroba investičních celků.

VOP CZ, s. p. zaměstnává více než 900 zaměstnanců, kteří dohromady nabízí široké portfolio profesionálních služeb ve výše zmíněných oblastech.

Mise

• Poskytování kontinuální a efektivní podpory zabezpečení obranyschopnosti státu a bezpečnosti

obyvatelstva prostřednictvím komplexních služeb a produktů v oblasti vojenské a bezpečnostní

techniky a partnerství v rámci mezinárodních organizací.

• Spolehlivá, fl exibilní a inovativní spolupráce s MO, MV a obchodními partnery v oblasti technického rozvoje pro zabezpečení obrany a boje proti terorismu.

• Podílení se na rozvoji vědy, výzkumu, vývoje a výroby a zkušebnictví speciální a civilní produkce

na české i mezinárodní úrovni a jejich maximální aplikaci pro potřeby zákazníků.

• Naplňování potřeb zákazníků na české i mezinárodní úrovni.

• Podílení se na rozvoji regionů, kde podnik působí, včetně podpory zaměstnanosti a ochrany

životního prostředí. Zajištění potřeb zaměstnanců podniku a vytváření inspirativního pracovního

prostředí.

Vize

• Trvale posilovat fi nanční stabilitu a růst.

• Být stabilním, moderním a respektovaným podnikem v rámci českého a mezinárodního trhu,

který aplikuje nejnovější vědecké poznatky cestou výzkumu, vývoje, zkušebnictví a výroby.

• Disponovat produkty a komplexními službami převyšujícími konkurenci a tím být trvale preferovaným obchodním partnerem v oblasti vojenského a civilního sektoru.

• Být vyhledávaným zaměstnavatelem na trhu pracovních sil.

• Disponovat spokojenými a loajálními zaměstnanci a systémově podporovat jejich profesní

a osobní rozvoj.

Užitné vzory

UV 2003-13989 13159

Registrační terč odolný proti vzniku trvalých zkratů

http://www.vop.cz/

UV 2003-14170 13438

Filtrační zařízení na ochranu proti účinkům zbraní hromadného ničení

UV 2004-15630 14683

Cyklonový čistič vzduchu

UV 2006-18072 17142

Blatník dopravního prostředku, zejména pásového bojového vozidla

UV 2006-18407 17253

Nástavba cisternového automobilu

UV 2007-19509 18246

Směšovač pro kontinuální směšování kapalin, zejména pro přípravu dekontaminační směsi

UV 2010-22393 20823

Naváděcí štít, zejména pro radiální ventilátory