Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Oznámení o změně Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů

Dne 13. října 2022 schválila Správní rada Evropské patentové organizace rozhodnutí, kterým se mění pravidla 46, 49, 50, 57, 65, 82, 126, 127 a 131 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování Evropských patentů (EPC) (CA/D 10/21). Pozměněná pravidla 46, 49, 50, 57, 65 a 82 EPC vstoupila v platnost dne 1. února 2023, pozměněná pravidla 126, 127 a 131 vstoupí v platnost dne 1. listopadu 2023. Změny EPC jsou vyvolány elektronizací písemností.

Požadavky na vzhled podloh evropské patentové přihlášky a dokladů, které nejsou jejími podlohami, již nejsou stanoveny Prováděcím předpisem EPC, ale stanovuje je prezident Evropského patentového úřadu. Uvedené požadavky předepsané prezidentem jsou zveřejněny na webových stránkách EPO.

Kopie dokumentů citovaných ve zprávě o evropské rešerši již Evropský patentový úřad přihlašovateli nezasílá písemně, ale zpřístupní mu je v elektronické podobě.

Desetidenní lhůta pro fikci doručení od předání písemnosti Evropským patentovým úřadem poskytovateli poštovních služeb se nahrazuje fikcí doručení v den datování odeslané písemnosti, ledaže by došlo k více jak sedmidenní prodlevě v doručení oproti datování písemnosti. V takovém případě se lhůta odvíjející se od data uvedené fikce doručení prodlouží o tolik dní, o kolik dní nad rámec uvedené sedmidenní prodlevy byla písemnost doručena. V případě pochybností leží prokázání doručení písemnosti na Evropském patentovém úřadu.

Anglické znění (pdf, 207 kB)

Český překlad rozhodnutí (pdf, 133 kB)