Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Vyhlášení termínu odborné zkoušky

Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad) po projednání s Komorou patentových zástupců České republiky stanovuje termín konání odborné zkoušky uchazečů o složení zkoušky patentového zástupce na den
4. dubna 2023.

Žádost o složení odborné zkoušky se podává u Úřadu písemně a její součástí je doklad o získání vysokoškolského vzdělání, doklad o zaplacení poplatku za zkoušku (§ 11 odst. 5 zákona č. 417/2004 Sb.) a prohlášení uchazeče o tom, v jakém rozsahu (11 odst. 2 zákona) hodlá zkoušku vykonat. Žádost o složení odborné zkoušky včetně příloh je nutné doručit Úřadu nejpozději do 24. února 2023.

Poplatek za zkoušku je možné uhradit na účet ČNB Praha 1, č. ú. 19-0021526001/0710,
variabilní symbol 503
.

Uchazeči budou ke zkoušce zváni v pořadí došlých žádostí.

Další informace je možné získat v oddělení Institut průmyslověprávní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, A. Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, tel. 220 383 184 nebo 220 383 519,
e-mail: 
zkouškypz@upv.gov.cz