Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Upozorňování na lhůty

Úřad průmyslového vlastnictví (dále ÚPV) od 1.1.2019 zasílá v souladu s § 29 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách upozorňovací dopisy o vypršení doby platnosti zápisu ochranných známek. Vlastníci ochranných známek jsou informováni nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby platnosti zápisu formou upozorňovacího dopisu, který je odeslán do datové schránky vlastníka ochranné známky nebo jeho zástupce (pokud je zastupován). Nemá-li datovou schránku je upozorňovací dopis odeslán na e-mailovou adresu. Pokud nemá vlastník ochranné známky e-mailovou adresu je dopis odeslán poštovní zásilkou. Pro provedení zápisu ochranné známky, je potřeba podat žádost o obnovu zápisu.

Neposkytnutí informace o vypršení doby platnosti nezakládá odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu státní moci a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.

ÚPV rovněž zasílá elektronické upozornění na blížící se uplynutí lhůty

  • pro podání žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru
  • pro podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
  • pro podání žádosti o úplný průzkum přihlášky vynálezu
  • pro úhradu udržovacích poplatků za patenty a evropské patenty.

Tato upozornění jsou zasílána s měsíčním předstihem před uplynutím výše uvedených lhůt zástupcům, v případě nezastupovaných spisů přihlašovatelům/majitelům/vlastníkům, na jejich elektronickou adresu, kterou má ÚPV k dispozici. V případě zájmu o zasílání těchto upozornění je třeba ÚPV sdělit elektronickou adresu, jméno, příjmení a bydliště u právnické osoby název a sídlo firmy, a to na adresu: lhuty@upv.gov.cz

Upozornění na uplynutí lhůt pro podání žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru, pro podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru, pro podání žádosti o úplný průzkum přihlášky vynálezu a pro úhradu udržovacích poplatků za patenty a evropské patenty má pouze informativní charakter. Zaslání upozornění není zákonnou povinností, ÚPV neručí za důsledky případného nedoručení výše uvedených upozornění.

Tato služba není zpoplatněna.