Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Stížnosti

Stížnost je podání nebo sdělení, které někdo podá veřejnoprávní nebo soukromoprávní osobě nebo orgánu, pokud předmětem je nějaký nedostatek, nesprávné jednání nebo nečinnost adresáta nebo osoby, vůči níž má adresát nějakou pravomoc nebo odpovědnost, zejména nemá-li takové podání podle zvláštních právních předpisů jiný název.

V této sekci je možné nalést všechny stížnosti doručené úřadu a reakce úřadu na ně. Stížnosti jsou tříděny podle let.

Související dokumenty: Směrnice k vyřizování stížností v Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 190 kB)

Pořadové číslo Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
1. 14. 1. 2023 Úřední postup

Stížnost ke stažení

(pdf, 1,5 MB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 178 kB)

Pořadové číslo Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
7. 11. 11. 2022 Úřední postup

Stížnost ke stažení

(pdf, 877 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 170 kB)

6. 15. 8. 2022 Nesprávný úřední postup

Stížnost ke stažení

(pdf, 1,2 MB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 169 kB)

5. 15. 3. 2022 Nečinnost

Stížnost ke stažení

(pdf, 5,1 MB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 165 kB)

4. 22. 2. 2022 Průtahy řízení

Stížnost ke stažení

(pdf, 155 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 253 kB)

3. 22. 2. 2022 Průtahy řízení

Stížnost ke stažení

(pdf, 148 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 251 kB)

2. 8. 2. 2022 Komunikace s informačním střediskem

Stížnost ke stažení

(pdf, 61 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 153 kB)

1. 10. 1. 2022 Nesprávný úřední postup

Stížnost ke stažení

(pdf, 403 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 161 kB)

Pořadové číslo Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
4. 3. 11. 2021 Stížnost na nečinnost

Stížnost ke stažení

(pdf, 184 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 156 kB)

3. 20.10. 2021 Stížnost na postup Úřadu

Stížnost ke stažení

(pdf, 1,3 MB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 211 kB)

2. 16. 8. 2021 Stížnost na postup Úřadu

Stížnost ke stažení

(pdf, 278 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 166 kB)

1. 10. 2. 2021 Stížnost na postup Úřadu

Stížnost ke stažení

(pdf, 172 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 1,7 MB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
4. 12. 11. 2020 Průtahy v řízení

Stížnost ke stažení

(pdf, 2,3 MB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 119 kB)

3. 5. 11. 2020 Postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost ke stažení

(pdf, 60 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 114 kB)

2. 6. 3. 2020 Stížnost na postup Úřadu

Stížnost ke stažení

(pdf, 725 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 133 kB)

1. 10. 2. 2020 Platba poplatku za udržování patentu v platnosti

Stížnost ke stažení

(pdf, 53 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 111 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
4. 5. 12. 2019 Stížnost na postup správního orgánu

Stížnost ke stažení

(pdf, 123 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 120 kB)

3. 8. 7. 2019 Prošetření odrůdy chmele Žatecký poloraný červeňák

Stížnost ke stažení

(pdf, 40 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 98 kB)

2. 16. 4. 2019 Nedostatečná informovanost účastníků řízení

Stížnost ke stažení

(pdf, 756 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 104 kB)

1. 13. 3. 2019 Průtahy v řízení v žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stížnost ke stažení

(pdf, 57 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 681 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
2. 29. 6. 2018 Stížnost na průtahy v řízení Stížnost ke stažení

(pdf, 66 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 67 kB)

1. 27. 2. 2018 Průtahy v řízení o OZ Stížnost ke stažení

(pdf, 49 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 89 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
4. 14. 10. 2017 Řízení o přihlášce OZ Stížnost ke stažení

(pdf, 2,0 MB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 58 kB)

3. 23. 9. 2017 Zápis ochranných známek do rejstříku Stížnost ke stažení

(pdf, 55 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 69 kB)

2. 12. 5. 2017 Terminologie Stížnost ke stažení

(pdf, 24 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 60 kB)

1. 22. 3. 2017 Vyznačení probíhajícího exekučního řízení do rejstříku Stížnost ke stažení

(pdf, 39 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 86 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
4. 15. 11. 2016 Zápis ochranné známky do rejstříku Stížnost ke stažení

(pdf, 930 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 52 kB)

3C. 21. 9. 2016 Zamítnutí podnětů k zahájení řízení z moci úřední Stížnost ke stažení

(pdf, 106 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 61 kB)

3B. 20. 7. 2016 Údajně nesprávná informace na zápatí titulní stránky tištěné listiny užitných vzorů Stížnost ke stažení

(pdf, 42 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 50 kB)

3A. 11. 8. 2016 Zamítnutí podnětů k zahájení řízení z moci úřední

Stížnost ke stažení

(pdf, 97 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 97 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 73 kB)

2. 13. 2. 2016 Řízení o přihlášce vynálezu Stížnost ke stažení

(pdf, 97 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 73 kB)

1. 9. 1. 2016 Zápis ochranné známky do rejtříku Stížnost ke stažení

(pdf, 45 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 97 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
9. 30. 12. 2015 Řízení o návrhu na zrušení patentu Stížnost ke stažení

(pdf, 161 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 47 kB)

8. 23. 12. 2015 Řízení o zápisu užitného vzoru Stížnost ke stažení

(pdf, 270 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 42 kB)

7. 17. 12. 2015 Řízení o přihlášce ochranné známky Stížnost ke stažení

(pdf, 99 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 64 kB)

6. 14. 10. 2015 Informace Úřadu před přihlášením užitného vzoru Stížnost ke stažení

(pdf, 123 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 66 kB)

5. 15. 7. 2015 Zápis ochranné známky Stížnost ke stažení

(pdf, 118 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 103 kB)

4. 10. 6. 2015 Odstranění textu užitného vzoru z databáze Stížnost ke stažení

(pdf, 32 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 31 kB)

3. 15. 6. 2015 Řízení o přihlášce užitného vzoru Stížnost ke stažení

(pdf, 217 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 75 kB)

2. 2. 4. 2015 Nahlédnutí do spisu jinou osobou Stížnost ke stažení

(pdf, 215 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 176 kB)

1. 4. 3. 2015 Postup Úřadu ve věci podání námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku Stížnost ke stažení

(pdf, 74 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 95 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
9. 27. 11. 2014 Úřední postup a průtahy v řízení Stížnost ke stažení

(pdf, 68 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 95 kB)

8. 3. 11. 2014 Výsledek průzkumu a termín k vyjádření Stížnost ke stažení

(pdf, 75 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 54 kB)

7. 14. 9. 2014 Nečinnost Úřadu Stížnost ke stažení

(pdf, 42 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 79 kB)

6. 22. 8. 2014 Nečinnost Úřadu Stížnost ke stažení

(pdf, 48 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 79 kB)

5. 11. 7. 2014 Nečinnost Úřadu Stížnost ke stažení

(pdf, 22 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 79 kB)

4. 20. 5. 2014 Údajně nezákonný postup při projednávání přihlášky vynálezu Stížnost ke stažení

(pdf, 80 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 66 kB)

3. 27. 5. 2014 Údajně nezákonné rozhodnutí Úřadu Stížnost ke stažení

(pdf, 68 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 42 kB)

2. 16. 1. 2014 Údajně nekorektní postup při podání přihlášky vynálezu Stížnost ke stažení

(pdf, 164 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 1,73 MB)

1. 5. 1. 2014 Nesouhlas s rozhodnutím úřadu o rozkladu Stížnost ke stažení

(pdf, 164 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 121 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
1. 9. 12. 2013 Vrácení poplatku za úplný průzkum přihlášky vynálezu Stížnost ke stažení

(pdf, 131 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 45 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
5. 17. 12. 2012 Stížnost na způsob projednání přípomínek Stížnost ke stažení

(pdf, 129 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 186 kB)

4. 24. 5. 2012 Stížnost na jednání zaměstnankyně Úřadu Stížnost ke stažení

(pdf, 88,4 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 2,55 MB)

3. 11. 5. 2012 Údajně nestandardní postup při přezkumu rozhodnutí úřadu Stížnost ke stažení

(pdf, 1,01 MB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 1,44 MB)

2. 4. 2. 2012 Údajně zavádějící informace a odpor proti zápisu OZ Stížnost ke stažení

(pdf, 418 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 341 kB)

1. 24. 2. 2012 Informace poskytnuté informačním střediskem a zpřístupnění přihlášky OZ Stížnost ke stažení

(pdf, 57,1 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 23,4 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
9. 21. 12. 2011 Postup stanovení lhůty k podání odůvodnění rozkladu Stížnost ke stažení

(pdf, 57 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 24,4 kB)

8. 30. 11. 2011 Postup zápisu OZ Stížnost ke stažení

(pdf, 41 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 25 kB)

7. 8. 8. 2011 Průtahy, resp. nečinnost Úřadu při vyřizování žádosti. Stížnost ke stažení

(pdf, 76 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 26 kB)

6. 8. 8. 2011 Zavádějící informace poskytnuté informačním střediskem ÚPV. Stížnost ke stažení

(pdf, 25 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 23 kB)

5. 10. 4. 2011 Nesouhlas s postupem úřadu při řízení o přihlášce průmyslového vzoru Stížnost ke stažení

(pdf, 219 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 25 kB)

4. 17. 3. 2011 Nečinnost úřadu ve věci obnovy řízení Stížnost ke stažení

(pdf, 70 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 18 kB)

3. 17. 3. 2011 Nesouhlas s postupem úřadu ve věci návrhu na výmaz užitného vzoru Stížnost ke stažení

(pdf, 47 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 17 kB)

2. 19. 1. 2011 Nesouhlas s postupem úřadu ve věci návrhu na zrušení a prohlášení neplatnosti Stížnost ke stažení

(pdf, 85 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 46 kB)

1. 4. 1. 2011 Nesouhlas s postupem úřadu ve věci návrhu na zrušení a prohlášení neplatnosti Stížnost ke stažení

(pdf, 226 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 30 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
12. 26. 11. 2010 Údajné porušení povinnosti mlčenlivosti Stížnost ke stažení

(pdf, 23 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 46 kB)

11. 16. 11. 2010 Nesouhlas s vyřízením připomínek Stížnost ke stažení

(pdf, 91 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 41 kB)

10. 3. 11. 2010 Poskytnutí údajů identifikujících majitele OZ Stížnost ke stažení

(pdf, 18 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 29 kB)

9. 8. 9. 2010 Způsob vedení věcného průzkumu. Stížnost ke stažení

(pdf, 111 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 29 kB)

8. 8. 9. 2010 Stížnost na postup při projednávání rozkladu. Stížnost ke stažení

(pdf, 43 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 27 kB)

7. 1. 9. 2010 Žádost o výmaz připsaných spolupůvodců Stížnost ke stažení

(pdf, 77 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 22 kB)

6. 29. 7. 2010 Nesouhlas se zápisem ochranné známky. Stížnost ke stažení

(pdf, 59 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 96 kB)

5. 15. 3. 2010 Délka řízení o přihlášce vynálezu. Stížnost ke stažení

(pdf, 59 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 96 kB)

4. 4. 2. 2010 Vyjádření nesouhlasu s postupem Úřadu při správním řízení o přihlášce vynálezu. Stížnost ke stažení

(pdf, 97 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 99 kB)

3. 1. 2. 2010 Nepostoupení výsledku věcného průzkumu v přiměřené době. Stížnost ke stažení

(pdf, 58 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 93 kB)

2. 15. 1. 2010 Vyjádření nesouhlasu s dosavadními výsledky posouzení zápisné způsobilosti u přihlášky ochranné známky. Stížnost ke stažení

(pdf, 584 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 98 kB)

1. 4. 1. 2010 Délka řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru (reakce na vypořádání stížnosti zveřejněné pod evid. č. 9/2009) Stížnost ke stažení

(pdf, 49 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 56 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
9. 3. 12. 2009 Stížnost na délku řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru. Stížnost ke stažení

(pdf, 83 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 81 kB)

8. 3. 8. 2009 Nesprávný postup Úřadu při řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru a o návrhu na zrušení patentu Stížnost ke stažení

(pdf, 2,03 MB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 105 kB)

7. 3. 8. 2009 Nesprávný postup Úřadu při řízení o ochranné známce   Stížnost ke stažení

(pdf, 396 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 135 kB)

6. 21. 5. 2009 Pochybnosti o správnosti posouzení zápisné způsobilosti přihlašovaného označení v rámci podaných připomínek Stížnost ke stažení

(pdf, 251 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 131 kB)

5. 14. 5. 2009 Stížnost na průtahy v řízení a pochybnosti o správnosti postupu Úřadu Stížnost ke stažení

(pdf, 1,56 MB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 2,02 MB)

4. 19. 3. 2009 Pochybnosti o řádném vypořádání připomínek a nesprávné posouzení zápisné způsobilosti přihlášeného označení Stížnost ke stažení

(pdf, 375 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 217 kB)

3. 6. 5. 2009 Opakovaná stížnost Stížnost ke stažení

(pdf, 161 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 116 kB)

  10. 3. 2009 Neoprávněné rozšíření návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, nesprávné posouzení důkazů a zveřejnění prvoinstančního rozhodnutí Úřadu na internetových stránkách navrhovatele v době, kdy mu předmětné rozhodnutí nemohlo být doručeno Stížnost ke stažení

(pdf, 414 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 88,1 kB)

2. 6. 4. 2009 Dodatečné vyjádření stěžovatele Stížnost ke stažení

(pdf, 90 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 80,8 kB)

  18. 2. 2009 Délka řízení o přihlášce vynálezu a údajné nadbytečné požadavky Úřadu na předložení upraveného popisu vynálezu Stížnost ke stažení

(pdf, 81,5 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 80,3 kB)

1. 7. 1. 2009 Nesprávný postup Úřadu při posuzování připomínek Stížnost ke stažení

(pdf, 265 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 68,2 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
14. 23. 12. 2008 Prodlevy v řízení o žádosti o určení Stížnost ke stažení

(pdf, 37,5 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 82,3 kB)

13. 3. 12. 2008 Pochybnosti o správnosti postupu Úřadu při vyzývání poplatníka k úhradě správního poplatku za přijetí rozkladu Stížnost ke stažení

(pdf, 101 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 388 kB)

12. 21. 10. 2008 Nesouhlas se sdělením Úřadu ze dne 24. září 2008 (opakovaná stížnost ke stížnosti č. 9/2008) Stížnost ke stažení

(pdf, 41,6 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 0,97 MB)

11. 7. 10. 2008 Řízení o přihlášce ochranné známky není údajně v souladu s právními předpisy Stížnost ke stažení

(pdf, 69,2 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 59,9 kB)

10. 15. 9. 2008 Údajné nevhodné chování úředních osob a žádost o písemnou omluvu Stížnost ke stažení

(pdf, 170 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 24,3 kB)

9. 3. 9. 2008 Nedostatečné vypořádání postoupených připomínek a neodůvodněné prodlužování správního řízení o přihlášce ochranné známky Stížnost ke stažení

(pdf, 168 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 78,9 kB)

8. 6. 8. 2008 Podezření na porušení práva rovného zacházení s účastníky řízení Stížnost ke stažení

(pdf, 218 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 142 kB)

7. 11. 7. 2008 Způsob platby správního poplatku za podání přihlášky ochranné známky Stížnost ke stažení

(pdf, 104 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 132 kB)

6. 22. 5. 2008 Pochybnosti o věcné správnosti rozhodnutí o rozkladu ve věci částečného zrušení patentu Stížnost ke stažení

(pdf, 129 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 111 kB)

5. 7. 4. 2008 Pochybnosti o správnosti rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci výmazu užitného vzoru Stížnost ke stažení

(pdf, 71,6 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 250 kB)

4. 11. 2. 2008 Prodlevy v řízení o věcném průzkumu u přihlášky vynálezu Stížnost ke stažení

(pdf, 290 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 75,1 kB)

3. 10. 2. 2008 Systémové nedostatky v evidenci správních poplatků a pochybnosti o správnosti rozhodnutí o zastavení řízení Stížnost ke stažení

(pdf, 349 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 349 kB)

2. 11. 1. 2008 Pochybení Úřadu v určovacím a zrušovacím řízení, neboť je v rozporu se stanoviskem Úřadu ze dne 21.8.07 (dopis č.j. 2007/1417/10) Stížnost ke stažení

(pdf, 19,3 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 118 kB)

1. 10. 1. 2008 Liknavý postup Úřadu při ověřování přihlášek vynálezů a jejich zneužití Stížnost ke stažení

(pdf, 21 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 13,1 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
16. 12. 12. 2007 Překročení zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění přihl. vynálezu o 8 měsíců, schválení nesmyslného užitného vzoru a prodlevy v řízení o výmazu užitného vzoru Stížnost ke stažení

(pdf, 25,9 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 22,6 kB)

15. 11.12.2007 Pochybnosti o správnosti rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci podaných rozkladů Stížnost ke stažení

(pdf, 36,4 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 12,1 kB)

14. 12. 11. 2007 Neobjektivní postup Úřadu při řízení o návrhu na zrušení patentu a pochybení při určovacím řízení Stížnost ke stažení

(pdf, 349 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 349 kB)

13. 3. 10. 2007 Nesouhlas se závěry Krajského soudu v Ostravě Stížnost ke stažení

(pdf, 92,3 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 11 kB)

12. 2. 10. 2007 Neakceptovatelné připomínky Úřadu při posuzování zápisné způsobilosti označení „ČKD DUKLA“ a průtahy ve správním řízení Stížnost ke stažení

(pdf, 10,7 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 15,3 kB)

11. 5. 9. 2007 Žádost o poskytnutí pomoci při hledání smluvního partnera pro využití patentu Stížnost ke stažení

(pdf, 159 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 13,9 kB)

10. 2. 8. 2007 Neodůvodněné průtahy v určovacím řízení u užitného vzoru Stížnost ke stažení

(pdf, 53,4 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 53,4 kB)

9. 31. 7. 2007 Pochybnosti o oprávněnosti Úřadu požadovat samostatný přehledný český překlad relevatních pasáží namítaných spisů Stížnost ke stažení

(pdf, 58,1 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 58,1 kB)

8. 26. 7. 2007 Neposkytnutí informací Stížnost ke stažení

(pdf, 32,1 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 32,1 kB)

7. 18. 7. 2007 Pochybnosti o správnosti výsledku úplného průzkumu Stížnost ke stažení

(pdf, 64,1 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 64,1 kB)

6. 10. 7. 2007 Nesprávný postup Úřadu při zkoumání oprávněnosti osoby, která podepsala výpověď licenční smlouvy k ochranné známce (opakovaná stížnost ke stížnosti č. 5/2007) Stížnost ke stažení

(pdf, 47,1 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 57,2 kB)

5. 17. 5. 2007 Nesprávný postup Úřadu při zápisu výpovědi licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek Stížnost ke stažení

(pdf, 91,7 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 72,2 kB)

4. 5. 4. 2007 Neposkytnutí informací v požadovaném rozsahu a odmítnutí možnosti nahlédnout do protokolu o ústním jednání rozkladové komise Stížnost ke stažení

(pdf, 362 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 137 kB)

3. 1. 3. 2007 Pochybnosti o správnosti údajů ve výpisu z rešeršní databáze mezinárodních ochranných známek Stížnost ke stažení

(pdf, 48,7 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 58 kB)

2. 17. 1. 2007 Podezření na porušení nestrannosti Úřadu při posuzování zápisné způsobilosti ochranné známky v rámci sporného řízení a možnost korupce Stížnost ke stažení

(pdf, 349 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 349 kB)

1. 15. 1. 2007 Neoprávněné zamítnutí přihlášky vynálezu Stížnost ke stažení

(pdf, 60,2 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 63,1 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
10. 7. 11. 2006 Rozdílné posuzování zápisné způsobilosti v řízení zápisném a řízení o prohlášení neplatnosti (sporném) Stížnost ke stažení

(pdf, 153 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 44,8 kB)

9. 3. 10. 2006 Rozpor mezi názory zaměstnanců Úřadu Stížnost ke stažení

(pdf, 85,8 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 49,3 kB)

8. 8. 6. 2006 Opakovaná stížnost  zápis nesmyslného užitného vzoru Stížnost ke stažení

(pdf, 42,9 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 59 kB)

7. 14. 4. 2006 Pochybnosti o správnosti řízení Úřadu u přihlášky užitného vzoru Stížnost ke stažení

(pdf, 91,2 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 55,3 kB)

6. 26. 4. 2006 Průtahy v řízení odvolacího odboru při rozhodování o rozkladu (ochranná známka) Stížnost ke stažení

(pdf, 29,4 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 51,2 kB)

5. 12. 4. 2006 Nespokojenost s rozhodnutím Úřadu ve věci návrhu na výmaz ochranné známky Stížnost ke stažení

(pdf, 71,8 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 62,1 kB)

4. 31. 3. 2006 Neprovedení obnovy zápisu ochranné známky v mezinárodním rejstříku ochranných známek Stížnost ke stažení

(pdf, 36,5 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 44,7 kB)

3. 8. 2. 2006 Neprovedení výmazu průmyslového vzoru z rešeršní databáze Stížnost ke stažení

(pdf, 47,5 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 52,4 kB)

2. 11. 1. 2006 Průtahy v řízení o přihlášce ochranné známky Stížnost ke stažení

(pdf, 109 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 50 kB)

1. 3. 1. 2006 Rozpor zápisu ochranné známky s platným právním předpisem (geografický název) Stížnost ke stažení

(pdf, 168 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 61,8 kB)

Pořadové číslo Datum podání Název Stížnost Odpověď
11. 15. 11. 2005 Průtahy v řízení odvolacího odboru při rozhodování o rozkladu (ochranná známka) Stížnost ke stažení

(pdf, 60 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 56 kB)

10. 8. 11. 2005 Ztráta korespondence popřípadě nedbalý přístup zaměstnanců Úřadu ke správnímu řízení Stížnost ke stažení

(pdf, 50 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 41 kB)

9. 19. 10. 2005 Ztráta korespondence Stížnost ke stažení

(pdf, 349 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 349 kB)

8. 4. 8. 2005 Udělování patentu na technické řešení, které je v době podání přihlášky stavem techniky Stížnost ke stažení

(pdf, 46 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 62 kB)

7. 21. 7. 2005 Kritika činnosti Úřadu Stížnost ke stažení

(pdf, 22 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 44 kB)

6. 17. 6. 2005 Průtahy v řízení odvolacího odboru při rozhodování o rozkladu (ochranná známka) Stížnost ke stažení

(pdf, 66 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 42 kB)

5. 6. 6. 2005 Záměrné a cílevědomé poškozování přihlašovatele průmyslového vzoru ze strany Úřadu Stížnost ke stažení

(pdf, 75 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 44 kB)

4. 20. 5. 2005 Stížnost na prodlevy ve správním řízení u přihlášky patentu Stížnost ke stažení

(pdf, 53 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 57 kB)

3. 27. 5. 2005 Opakovaná stížnost Stížnost ke stažení

(pdf, 84 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 46 kB)

  3. 5. 2005 Žádost o přešetření správního řízení o přihlášce vynálezu Stížnost ke stažení

(pdf, 36 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 73 kB)

2. 15. 4. 2005 Žádost o prošetření zákonnosti obnovy zápisu ochranné známky Stížnost ke stažení

(pdf, 33 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 67 kB)

1. 18. 2. 2005 Stížnosti na jednání rešeršního oddělení Stížnost ke stažení

(pdf, 45 kB)

Stížnost ke stažení

(pdf, 65 kB)