Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Výroční zpráva

Úřad průmyslového vlastnictví vydává každoročně ročenku, ve které uveřejňuje informace o činnnosti a dosažených výsledcích ve všech oblastech své činnosti v uplynulém roce.

Ročenka Úřadu je distribuována zdarma. V případě zájmu může být objednána na adrese:

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6

nebo na:

tel: 220 383 204
fax: 224 311 566
e-mail: imrazkova@upv.gov.cz