Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Státní služba

Právní poměry státních zaměstnanců, organizační věci státní služby, služební vztahy státních zaměstnanců, odměňování státních zaměstnanců a řízení ve věcech služebního poměru upravuje zákon o státní službě. Zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů České republiky dne 6. listopadu 2014 pod č. 234, jeho plná účinnost nastala k 1. lednu 2015.

O důležitých skutečnostech pro služební poměr rozhoduje služební orgán, kterým v případě Úřadu průmyslového vlastnictví je jeho předseda – vedoucí služebního úřadu.

Informace k úřednické zkoušce