Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Třídník – průmyslové vzory

Aktuální verze třídění

DesignClass – databáze určení výrobků (názvů průmyslových vzorů)

V rámci Konvergenčního programu CP 7 – Harmonizace určení výrobků byla vytvořena harmonizovaná databáze určení výrobků (názvů průmyslových vzorů). Databáze je založena na klasifikační struktuře Locarnského třídění, zahrnuje výrobky uvedené v Locarnském třídníku a obsahuje mnoho dalších určení výrobků.
Úřad doporučuje přihlašovatelům, aby pro názvy průmyslových vzorů a určení výrobků používali přednostně termíny z této harmonizované databáze DesignClass.

DesignClass
 

Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (14. vydání, platné od 1.1.2023)

 

Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (13. vydání, platné od 1.1.2021) : 

Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (12. vydání, platné od 1.1.2019) 

Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (11. vydání, platné od 1.1.2017) 

Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (10. vydání, platné od 1.1.2014) (pdf, 2,6 MB)

Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (9. vydání, platné od 1.1.2009)