Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Specializační studium

Je určeno pro profesní pracovníky v oboru průmyslového vlastnictví, pro asistenty patentových zástupců, komerční právníky, podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

 

Specializační studium

Je určeno pro profesní pracovníky v oboru průmyslového vlastnictví, pro asistenty patentových zástupců, komerční právníky, podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

Forma: dvouleté dálkové studium
Určení: zájemcům o obor průmyslové vlastnictví
Cena: 8 600,- Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry, vždy 2x v měsíci formou celodenních soustředění
Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání (maturitní zkouška)
Zahájení studia: září (přihláška ke studiu do 31.5.)

Obsah studia: Studium posluchačům poskytne komplexní přehled o ochraně průmyslového vlastnictví a průmyslověprávních informacích. Posluchači získají poznatky o postavení průmyslových práv v právním systému, o jejich historii, vývojových tendencích, spolu s výkladem platné národní, unijní i mezinárodní právní úpravy v průmyslověprávní oblasti. Seznámí se s obecnými i formálními náležitostmi souvisejícími se zabezpečením ochrany předmětů průmyslových práv a řízením o přihláškách těchto práv. V neposlední řadě studium posluchačům poskytne zásady nakládání s průmyslovým vlastnictvím v tržním prostředí, zásady podnikání a obchodování s nehmotnými statky, včetně obrany proti jejich porušování. Významnou součástí studia jsou informace o zdrojích průmyslověprávních informací a praktická výuka zpracování rešerší.

Zakončení studia: Zkouška probíhá podle pravidel stanovených Národní soustavou kvalifikací. Úspěšní absolventi získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Specialista v oboru průmyslového vlastnictví o 7. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

Učební plán zahrnuje následující předměty:

  • Základy práva, systémy právní ochrany duševního vlastnictví
  • Patentové právo
  • Řízení o přihláškách průmyslových práv
  • Právní ochrana designu
  • Práva na označení
  • Patentové informace a rešerše
  • Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví
  • Průmyslově právní strategie
  • Prosazování práv z průmyslového vlastnictví
  • Inovační podnikání