Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Katalog služeb

V souladu se zákonem č. 12/2020 Sb. (Zákon o právu na digitální služby) zveřejňuje Úřad průmyslového vlastnictví detailní popisy svých služeb na Portálu veřejné správy

Tyto popisy upřednostňují čitelnost před úplností, ale lze jich využít pro základní orientaci ve službách poskytovaných Úřadem průmyslového vlastnictví.