Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Variabilní symboly a číslování přihlášek

Variabilní symboly pro úhradu poplatků za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví jsou maximálně desetimístné.

V případě, kdy je podání odesíláno prostřednictvím aplikace pro elektronické podávání, aplikace sama vygeneruje příslušný variabilní symbol. Variabilní symbol začíná číslicí 9, je desetimístný a obsahuje kontrolní číslici pro dělitelnost 11. Takto vytvořené variabilní symboly lze využít i pro souhrnné platby v situaci, kdy je v rámci jednoho podání činěno více zpoplatněných úkonů. Z celkové zaplacené částky dojde k automatickému připárování jednotlivých poplatků k příslušnému spisu a položce. Variabilní symbol je uveden v pdf potvrzení o podání v části "INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU" spolu s QR kódem, který lze využít pro automatické vyplnění platebních údajů v bankovní aplikaci.

V ostatních případech je tvořen variabilní symbol na základě první číslice variabilního symbolu podle následující tabulky a čísla přihlášky.


První číslice variabilního symbolu je následující:

Úkon První číslice variabilního symbolu
přihláška vynálezu 1
přihláška užitného vzoru 6
přihláška průmyslového vzoru 7
přihláška ochranné známky 3
přihláška označení původu 8
mezinárodní přihláška podaná podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) 5
přihláška topografie polovodičových výrobků 4
žádost o udělení dodatkového ochranného osvědčení 9
zveřejnění překladu evropského patentového spisu 2

V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé číslo spisu přihlášky, hradí se poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu dle typu přihlášky (viz tabulka výše). V tomto případě je nutné, aby byl název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele/zástupce, aby bylo možné poplatek identifikovat.

Příklady konstrukce variabilních symbolů:

Přihláška vynálezu
1 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky

Číslo spisu Variabilní symbol
PV 2000-1 120001
PV 2000-1427 120001427

Poplatek za udržování patentu v platnosti
číslo patentu

Číslo patentu Variabilní symbol
289326 289326
287000 287000

Poplatek za žádosti k evropskému patentu a jeho udržování v platnosti
číslo patentu

Číslo patentu Variabilní symbol
1165489 1165489
1328015 1328015

Zveřejnění překladu evropského patentového spisu
2 + číslo EP

Číslo patentu Variabilní symbol
EP 1444521 21444521

Mezinárodní přihláška podaná podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT)
5 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky

Číslo spisu Variabilní symbol
PCT/CZ2000/00049 5200049

Přihláška užitného vzoru
6 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky

Číslo spisu Variabilní symbol
PUV 2007-18423 6200718423
PUV 2000-10856 6200010856

Poplatek za prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
6 + číslo zápisu užitného vzoru

Číslo zápisu Variabilní symbol
3246 63246
7895 67895

Přihláška průmyslového vzoru
7 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky

Číslo spisu Variabilní symbol
PVz 2008-37315 7200837315
PVz 2000-35894 7200035894

Poplatek za prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru
7 + číslo zápisu

Číslo zápisu Variabilní symbol
27452 727452
25760 725760

Přihláška ochranné známky
3 + číslo přihlášky
(veškeré platby i k registrovaným ochranným známkám se platí na variabilní symbol čísla spisu přihlášky)

Číslo spisu Variabilní symbol
O-141141 3141141
O-84257 384257
O-8516 38516

Přihláška označení původu / zeměpisného označení
8 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky

Číslo spisu Variabilní symbol
OP/ZO 2006-325 82006325

Přihláška topografie polovodičových výrobků
 4 + ročník (čtyři místa) + č. přihlášky

Číslo spisu Variabilní symbol
PTO 2000-8 420008

Žádost o udělení dodatkového ochranného osvědčení:
9 + ročník (čtyři místa) + č. žádosti

Číslo spisu Variabilní symbol
SPC/CZ2001/28 9200128
SPC/CZ2002/35 9200235

Poplatek za udržování dodatkového ochranného osvědčení v platnosti
Číslo dodatkového osvědčení

Číslo dodatkového osvědčení Variabilní symbol
283018/2 2830182
289405/34 28940534