Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Tuzemské

Detailní informace o Komoře patentových zástupců České republiky naleznete přímo na jejich stránkách.

http://www.patzastupci.cz/

Detailní informace o České advokátní komoře naleznete přímo na jejich stránkách.

http://www.advokatni-komora.cz

Regionální centra patentových informací (PATLIB)

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno                

Kontaktní informace:

T: 541 646 201
E: mzk@mzk.cz
FB: https://www.facebook.com/mzk.cz/
TW: https://twitter.com/MoravskaZemska

Kontaktní osoby:

PhDr. Martina Machátová
specialista v oblasti průmyslového vlastnictví a technických norem
E: machat@mzk.cz 
T: 541 646 170

Okruh práv duševního vlastnictví:

 • průmyslové vzory
 • české publikace z oblasti průmyslově právní ochrany
 • patenty
 • ochranné známky
 • užitné vzory

Nabízené služby:

 • helpdesk
 • veřejná studovna
 • rešeršní a informační služby
 • školení v oboru duševního a průmyslového vlastnictví

 

Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií
Branišovská 31A
370 05 České Budějovice

Kontaktní informace:

T: 702 027 182
E: jctt@jcu.cz

Kontaktní osoby:

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D.
ředitelka centra
E: rstemberkova@jcu.cz
T: 702 027 182

Ing. Veronika Trajerová
manažerka komercializace IP
E: vtrajerova@jcu.cz
T: 734 269 057

Okruh práv duševního vlastnictví:

 • autorská práva
 • průmyslové vzory
 • patenty
 • ochranné známky
 • užitné vzory

Nabízené služby:

 • posouzení ekonomického potenciálu vynálezu
 • komercializace duševního vlastnictví
 • monitoring duševního vlastnictví
 • strategie efektivního využívání duševního vlastnictví
 • lektorské služby
 • poskytování dokumentů duševního vlastnictví
 • veřejná studovna
 • rešeršní a informační služby
 • statistická analýza patentových údajů
 • školení v oboru duševního a průmyslového vlastnictví

 

ARID v. o. s.
Divišova 829
500 03 Hradec Králové

Kontaktní informace:

T: 491 482 486
E: info@arid-hk.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Josef Zima
E: zima.winterek@gmail.com 

Ing. Pavel Jirman
E: pavel.jirman@gmail.com

Okruh práv duševního vlastnictví:

 • autorská práva
 • průmyslové vzory
 • patenty
 • ochranné známky
 • užitné vzory

Nabízené služby:

 • posouzení ekonomického potenciálu vynálezu
 • komercializace duševního vlastnictví
 • helpdesk
 • monitoring duševního vlastnictví
 • strategie efektivního využívání duševního vlastnictví
 • lektorské služby
 • poskytování dokumentů duševního vlastnictví
 • statistická analýza patentových údajů
 • školení v oboru duševního a průmyslového vlastnictví

 

Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 2
779 11 Olomouc 9

Kontaktní informace:

T: 585 205 318
E:  vkol@vkol.cz
FB:  https://www.facebook.com/vkol.cz

Kontaktní osoby:

RNDr. Bc. Iveta Ťulpíková
E:  iveta.tulpikova@vkol.cz  

Mgr. Oldřiška Šepelová
E: oldriska.sepelova@vkol.cz

Okruh práv duševního vlastnictví:

 • patenty

Nabízené služby:

 • veřejná studovna

 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo nám. 1802/9
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Kontaktní informace:

T: 596 138 270
E:  monika.oravova@msvk.cz
FB:  http://www.facebook.com/pages/Moravskoslezska-vedecka-knihovna-Ostrava/212912323813

Kontaktní osoby:

Mgr. Monika Oravová
E:  monika.oravova@msvk.cz  

Okruh práv duševního vlastnictví:

 • průmyslové vzory
 • patenty
 • ochranné známky
 • užitné vzory

Nabízené služby:

 • veřejná studovna
 • poskytování dokumentů duševního vlastnictví

 

Centrum transferu technologií VŠB-TUO
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní informace:

T: 597 329 007
E:  hana.martinikova@vsb.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Martiníková, Ph.D.
IP konzultant
E:  hana.martinikova@vsb.cz  

Okruh práv duševního vlastnictví:

 • průmyslové vzory
 • patenty
 • ochranné známky
 • užitné vzory

Nabízené služby:

 • helpdesk
 • poskytování dokumentů duševního vlastnictví
 • školení v oboru duševního vlastnictví
 • rešeršní a informační služby

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
305 48 Plzeň

Kontaktní informace:

T:  377 306 943
E:  reditel@svkpk.cz
FB:  https://www.facebook.com/SVKPK

Kontaktní osoby:

Mgr. Daniel Bechný
ředitel
E:  reditel@svkpk.cz  

Mgr. Pavlína Doležalová
vedoucí oddělení prezenčních služeb
E: dolezalova.pavlina@svkpk.cz

Nabízené služby:

 • helpdesk
 • monitoring duševního vlastnictví
 • lektorské služby
 • poskytování dokumentů duševního vlastnictví
 • veřejná studovna
 • školení v oboru duševního vlastnictví
 • rešeršní a informační služby

 

Úřad průmyslového vlastnictví
odbor patentových informací
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6

Kontaktní informace:

T:  220 383 205
E:  posta@upv.gov.cz
FB:  https://www.facebook.com/UPVCZ

Kontaktní osoby:

Ing. Miroslav Paclík, Ph.D.
ředitel odboru patentových informací
E:  mpaclik@upv.gov.cz  

Ing. Eva Křováková
vedoucí oddělení patentových fondů
E: ekrovakova@upv.gov.cz

Okruh práv duševního vlastnictví:

 • autorské právo
 • průmyslové vzory
 • patenty
 • SPC (dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin)
 • ochranné známky
 • užitné vzory

Nabízené služby:

 • helpdesk
 • monitoring duševního vlastnictví
 • lektorské služby
 • poskytování dokumentů duševního vlastnictví
 • veřejná studovna
 • školení v oboru duševního vlastnictví
 • rešeršní a informační služby

 

Národní technická knihovna
Technická 6/2710
160 68 Praha 6

Kontaktní informace:

T:  232 002 535
E:  firemnisluzby@techlib.cz
FB:  https://www.facebook.com/ntkcz
Twitter: https://twitter.com/ntkcz

Kontaktní osoby:

PhDr. Natálie Budilová
T:  724 220 008
E:  natalie.budilova@techlib.cz  

Mgr. Martina Břeňová
T: 232 002 602
E: martina.brenova@techlib.cz

Okruh práv duševního vlastnictví:

 • autorské právo
 • průmyslové vzory
 • patenty
 • ochranné známky

Nabízené služby:

 • helpdesk
 • monitoring duševního vlastnictví
 • lektorské služby
 • veřejná studovna
 • rešeršní a informační služby
 • statistická analýza patentových údajů
 • školení v oboru duševního vlastnictví

 

Technologické centrum Praha
Ve Struhách 27
160 00 Praha 6

Kontaktní informace:

T:  728 082 895
E:  patlib@tc.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Václav Suchý, CSc.
senior manažer
T: 728 082 895
E:  suchy@tc.cz  

Okruh práv duševního vlastnictví:

 • průmyslové vzory
 • patenty
 • ochranné známky
 • užitné vzory

Nabízené služby:

 • posouzení ekonomického potenciálu vynálezu
 • komercializace duševního vlastnictví
 • helpdesk
 • lektorské služby
 • rešeršní a informační služby

 

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
Dubečská 900/10
110 00 Praha 10 - Strašnice

Hospodářská komora ČR
Freyova 27
190 00 Praha 9

Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2

Agentura pro podporu podnikání a investic (CzechInvest)
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Chcete rozjet své podnikání? Máte zajímavý technologický či inovativní nápad a potřebujete finance či poradit?

Česká spořitelna ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMRZB) poskytuje v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce podporu začínajícím firmám. Program INOSTART, připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu je zaměřen na podporu činnosti inovačních malých start-up podniků. 

Více informací