Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Formuláře


Elektronické formuláře pro on-line podání (aplikace elektronického podání)

V aplikaci lze formuláře vyplnit v internetovém prohlížeči a následně zvolit jednu z následujících možností podání:

 • přímé podání při přihlášení pomocí Identity občana (Jak získám Identitu občana?),
 • odeslání do datové schránky,
 • s elektronickým podpisem,
 • bez elektronického podpisu (V takovém případě je nutné toto podání do 5 dnů potvrdit doručením originálu pomocí datové schránky, zasláním elektronicky podepsaného dokumentu, poštou nebo osobně).

Do aplikace je nutné se nejprve registrovat nebo se přihlásit pomocí Identity občana. Alternativně lze využít jednorázového přihlášení bez registrace (nedoporučeno).

Při přihlášení pomocí Identity občana vzniká nárok na slevu ze správního poplatku. Podání budou automaticky přijata a zpracována. Poplatky je možno uhradit převodem (v potvrzení o podání jsou uvedeny pokyny pro platbu včetně QR kódu pro bankovní aplikace). 

Pravidla pro podání příloh formulářů v aplikaci pro elektronické podávání: Pravidla pro přílohy jsou součástí nápovědy k příslušnému formuláři. Nápověda se zobrazí po kliknutí na tlačítko Nápověda v části formuláře, kde je možné přílohu vložit.

Přihlášky


Žádosti

PDF formuláře

Formuláře lze elektronicky vyplnit a následně uložit či vytisknout včetně vyplněných dat. Tyto formuláře nejsou určené pro přímé on-line podání pomocí webové aplikace elektronického podání (e-portál).

Při vyplňování formulářů ve formátu PDF doporučujeme používat aplikaci primárně určenou pro práci s PDF dokumenty (např. Adobe Reader DC). Při vyplňování formulářů přímo v prohlížeči mohou nastat problémy s interpretací některých znaků s diakritickými znaménky. Upozorňujeme, že při podání mimo aplikaci pro elektronické podání (e-portál) nevzniká nárok na slevu ze správních poplatků v souvislosti s podáním s využitím elektronické Identity občana.

Pravidla pro přijatelné formáty elektronických souborů pro vyjádření ochranné známky:

Pravidla najdete zde.

Pravidla pro podání elektronických dokumentů (platná pro podání mimo e-portál ÚPV):

Tyto soubory mohou být ve formátu

 • pdf, PDF/A,
 • doc*/docx, xls*/xslx, ppt*/pptx
 • odt, ods, odp, txt/csv, rtf, 
 • xml, fo/zfo, isdoc/isdocx, html/htm,
 • jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif
 • mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3,
 • edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn, gml/gfs/xsd. 

(* neobsahující makra)

Podlohy přihlášky vynálezu se podávají ve formátu DOCX, přičemž podlohami se rozumí popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, výkresy, jsou-li součástí podloh, a anotace, viz. bod 1.2 Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví. Obdobné platí též pro podlohy přihlášky užitného vzoru.

Pozn.: Do formátu docx je možné ukládat/exportovat ve všech běžných textových editorech (MS Word, Apple Pages, LibreOffice, OpenOffice).

PřihláškyŽádosti