Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Databáze spisů pro zástupce

Tato databáze poskytuje zástupcům, kteří jsou zaregistrováni v aplikaci "Elektronické podávání", přehledný seznam všech jejich spisů, které zastupují, včetně vazeb do rešeršních databází s možností zobrazení bibliografických údajů o přihlášce a případně i přechod na "Přehled položek řízení" a "Naskenovaný plný dokument" (u patentů a užitných vzorů) nebo přechod na "Výpis z rejstříku" (u ochranných známek). Pro přihlášení se použije stejné "Uživatelské jméno" a "Heslo" jako u aplikace "Elektronické podání." Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet. Domnívate-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.


Seznam spisů
Registraci nových zástupců do této databáze lze provést pomocí registrace do aplikace

Elektronické podávání.
V okamžiku registrace bude seznam spisů zástupce prázdný. Bude doplněn v co nejkratším termínu a poté pravidelně aktualizován.