Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Úřad průmyslového vlastnictví se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek www.upv.gov.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou prezentaci Úřadu průmyslového vlastnictví, která je provozována v rámci Informačního systému duševního vlastnictví (ISDV).

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Nepřístupný obsah

b) z důvodu nepřiměřené zátěže;

V sekci „O Úřadu“ se nachází některé dokumenty ve formátu PDF, které neobsahují strojově čitelná data. Jedná se zejména o dokumenty, které Úřad průmyslového vlastnictví obdržel již v nepřístupné podobě a jsou povinně zveřejňovány - stížnosti, žádosti o informace. Nepřístupné jsou rovněž příklady nevyžádaných nabídek, podstatný obsah (názvy a adresy společností rozesílajících nevyžádané nabídky) z těchto dokumentů je však uveden v přístupné textové podobě ve formě tabulky. V případě, že máte zájem o poskytnutí informací z nepřístupných dokumentů náhradním způsobem, můžete kontaktovat Úřad průmyslového vlastnictví na adrese helpdesk@upv.gov.cz.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 8. 2023 metodou vlastního posouzení provedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že narazíte na jakýkoliv problém se zobrazováním či máte námět k fungování webových stránek, můžete nás kontaktovat na adrese: helpdesk@upv.gov.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
odbor eGovernmentu
Na Vápence 915/14
Praha 3, 130 00
pristupnost@dia.gov.cz

Informace prezentované v jiných formátech

Na webových stránkách se nachází přiložené soubory, které jsou zpravidla ve formátech PDF, DOC, DOCX, PPT. Soubory ve formátu DOCX a DOC lze zobrazit v běžných textových editorech (MS Word, Apple Pages, LibreOffice, OpenOffice). K prohlížení souborů ve formátu PDF lze využít Adobe Reader, případně čtečky integrované ve webových prohlížečích. Soubory typu PPT je možné otevřít v prohlížečích prezentačních formátů, jako je MS PowerPoint, Google Slides, LibreOffice Impress, OpenOffice Impress.