Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Úřad průmyslového vlastnictví se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek www.upv.gov.cz v souladu s v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou prezentaci Úřadu průmyslového vlastnictví, která je provozována v rámci Informačního systému duševního vlastnictví (ISDV).

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 3. 6. 2021 metodou vlastního posouzení provedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že narazíte na jakýkoliv problém se zobrazováním či máte námět k fungování webových stránek, můžete nás kontaktovat na adrese: helpdesk@upv.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Informace prezentované v jiných formátech

Na webových stránkách se nachází přiložené soubory, které jsou zpravidla ve formátech PDF či DOCX. Soubory ve formátu DOCX lze zobrazit v běžných textových editorech (MS Word, Apple Pages, LibreOffice, OpenOffice). K prohlížení souborů ve formátu PDF lze využít Adobe Reader, případně čtečky integrované ve webových prohlížečích.