Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Zprostředkované informace

Dále naleznete internetové odkazy, na kterých lze najít informace pro potenciální generování průmyslového vlastnictví malými a středními podniky

Horizon IP Scan (europa.eu)

Horizon IP Scan je služba podpory IP poskytovaná Evropskou komisí navržená tak, aby pomohla evropským start-upům a MSP zapojeným do společných výzkumných projektů financovaných EU efektivně spravovat a zhodnocovat duševního vlastnictví v oblasti výzkumu a inovací.

Calls for Applications - LEADERSHIP4SMEs

Žadatelé získají podporu od týmu odborníků na práva duševního vlastnictví, transfer technologií, rozvoj podnikání a financování, mezi které patří:

  • Přístup ke službám podpory ochrany duševního vlastnictví.
  • Pomoc při definování strategie rozvoje podnikání zaměřené na práva duševního vlastnictví.
  • Přístup k celoevropské síti obchodních a inovačních partnerů, odborníků na duševní vlastnictví a financování.
  • Přístup k osvědčeným nástrojům a pomoci k přesnému posouzení investiční připravenosti a definování krok za krokem strategie růstu zaměřené na práva duševního vlastnictví.
  • Přístup ke zpětné vazbě od odborníků na IP.
  • Přístup k financování a obchodním příležitostem.

Intellectual Property Helpdesk (europa.eu)

Helpdesk je zaměřen na podporu duševního vlastnictví (IP), poskytuje bezplatnou a rychlou podporu evropským MSP v oblasti správy, ochrany a vymáhání UP v pěti různých regionech: Číně, Evropě, Indii, Latinské Americe a jihovýchodní Asii.

European IP Helpdesk dále pomáhá MSP a výzkumníkům, kteří se účastní výzkumných a inovačních projektů financovaných EU, při řešení otázek týkajících se IP a souvisejících s těmito specifickými programy.

InvestEU Advisory Hub | InvestEU (europa.eu)

Poradenské centrum InvestEU doplňuje Fond InvestEU podporou identifikace, přípravy a rozvoje investičních projektů v celé Evropské unii. Společně s portálem InvestEU – online nástrojem EU – se snaží posílit evropské investiční a podnikatelské prostředí a spojuje předkladatele projektů a zprostředkovatele s poradenskými partnery.

Poradenské centrum InvestEU je centrálním vstupním bodem pro předkladatele projektů a zprostředkovatele, kteří hledají poradenskou podporu a technickou pomoc související s centrálně spravovanými investičními fondy EU.

 

Aktivní projekty Technologického centra AV ČR

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC) vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob.

TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích.

Technologický profil ČR

Projekt Technologický profil České republiky (databáze inovačního potenciálu ČR) vznikl jako aktivita česko-německé vědeckotechnické spolupráce s oficiální podporou německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum v roce 1998 . Při jeho realizaci bylo využito zkušeností z provozování již existujícího Technologického atlasu Německa.