Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Světová akademie WIPO

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) vypracovala program rozšíření informovanosti o otázkách duševního vlastnictví. V rámci tohoto programu zřídila v roce 1998 Akademii, jejímž účelem je výuka speciálních znalostí, které umožní využívat výhody systému ochrany duševního vlastnictví všem členským státům.

Úkolem Akademie WIPO je poskytovat výuku, školení a poradenské služby v oblasti duševního vlastnictví. Akademie nabízí řadu kursů a školení. Nově zavedla formu distančních kursů, které umožňují rozšíření programu výuky prostřednictvím Internetu pro všechny zájemce o otázky ochrany duševního vlastnictví.

Do programu distančních kursů jsou zařazeny následující školení:

 1. Základní kurs
  Obsahuje 9 modulů, které představují 40 studijních hodin v časovém intervalu 6 týdnů.
  • průvodce kursem
  • úvod do duševního vlastnictví
  • autorské právo
  • práva příbuzná
  • patenty
  • ochranné známky
  • označení původu
  • smlouvy WIPO
  • závěr a diskuse o právech z duševního vlastnictví.  
  Po registraci na adrese http://www.wipo.int/academy/en/ je každému studentovi přidělen konzultant, se kterým může projednat jakékoliv dotazy během studia. Studující musí složit na závěr studia zkoušku. Studium je bezplatné. Pro studenty, kteří nemají stálý přístup k Internetu, připravila Akademie celý výukový program na CD-ROM, který na požádání zašle.

  Absolvování tohoto kursu je podmínkou pro přihlášku do dalších nástavbových kursů.
   
 2. Kursy pro pokročilé
  • autorské právo a práva příbuzná
  • duševní vlastnictví a elektronický obchod
  • duševní vlastnictví a tradiční znalosti
  • duševní vlastnictví a biotechnologie
  • kursy pro patentové zástupce z rozvojových zemí

Kromě distančních kursů organizuje Světová akademie řadu kursů a školení jak ve svém sídle v Ženevě, tak i ve WIPO a národních patentových úřadech řady zemí.

Většina těchto kursů je určena především zájemcům z rozvojových zemí. Nicméně v posledních letech byl vypracován program spolupráce WIPO s některými zeměmi Evropy a Asie, které jsou v přechodném období od centrálně plánovaného hospodářství k tržní ekonomice. Mezi tyto země byla zařazena i Česká Republika. V rámci tohoto programu se již v březnu 2000 uskutečnil v Praze seminář o prosazování práv z duševního vlastnictví. Rovněž program Akademie WIPO je otevřen pro účastníky ze zemí střední Evropy.

Pro příští rok chystá Akademie WIPO další ambiciózní projekty, informace o nich budou publikovány na adrese http://www.wipo.int/academy/en/.