Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

SME Fund

Poradenství IP scan

Proplacení 90 % nákladů na službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan). Pro IP scan je stanovena jednotná cena pro Českou republiku na 900,- EUR. Žádost o provedení služby posílejte na adresu cosmefund@upv.gov.cz

Ochranné známky a průmyslové vzory

Proplacení 75 % nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory na úrovni EU.

Proplacení 75 % nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory na vnitrostátní a regionální úrovni.

Proplacení 50 % nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory mimo území EU.

Patenty

O dalších podporách na ochranu duševního vlastnictví z SME Fondu Vás budeme informovat.

Kdy, kde?

O dotace je možné žádat u EUIPO od 23. ledna 2023.

Další podrobnější informace jsou na webové stránce EUIPO.

Dotazy na uvedené dotace je možné položit na informačním středisku tel. 220 383 120 a na e-mailové adrese: helpdesk@upv.gov.cz, cosmefund@upv.gov.cz

Doklady pro refundaci

Pro účely proplacení dotace EUIPO od žadatele požaduje potvrzení, které obsahuje následující informace (název firmy, zaplacená částka, datum podání, o jakou přihlášku se jedná). EUIPO bez problému akceptuje potvrzení automaticky vygenerované aplikací E-portál.

Pozor!

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ DOPORUČUJE PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRŮMYSLOVÝCH PRÁV U ÚPV PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE E-PORTÁL, aby se žadatel o dotaci vyhnul problémům s doklady, které následně posílá pro proplacení do EUIPO.

Komunikace s EUIPO

Adresy pro komunikaci veřejnosti s EUIPO jsou následující:

information@euipo.europa.eu

Dotazy týkající se podávání žádosti:
grants.smefund@euipo.europa.eu

Dotazy týkající se proplácení žádosti:
payments.smefund@euipo.europa.eu 

Chci poskytovat službu IP scan

Jste-li advokát specializující se na práva duševního vlastnictví nebo patentový zástupce, můžete se registrovat jako zájemce o proškolení v EUIPO na adrese: cosmefund@upv.gov.cz

Budeme Vás kontaktovat.

SMEFund.jpg