Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

8.-11.2. – Dny průmyslu EU a Týden průmyslu EU 2022

Evropská komise spolu s klíčovými zúčastněnými stranami pořádá od 8. do 11. února 2022 Dny průmyslu EU 2022, na kterých se setkají vládní aktéři, průmysloví hráči a akademická obec, aby diskutovali o výzvách průmyslu a společně rozvíjeli příležitosti a politické reakce v inkluzivním dialogu. Od roku 2017 se Dny průmyslu EU staly vlajkovou lodí EU v oblasti průmyslové politiky a každoročně se na nich shromažďují tisíce účastníků. Účastníci se potkávají prostřednictvím virtuálních workshopů, veletrhů, seminářů, setkání s otevřenými dveřmi a obchodních prezentací. Doprovodné akce se konají po celé EU i mimo ni až do konce února 2022. Akce se zúčastní všech šest regionálních IP Helpdesků zaměřujících se na Evropu, jihovýchodní Asii, Čínu, Latinskou Ameriku, Indii a Afriku. Dny průmyslu se budou konat v Bruselu i online v hybridním formátu.

Registrace na akci je již otevřena.

Další informace o Dnech průmyslu EU 
Další informace o Týdnu průmyslu EU