Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Call for Evidence: Dodatková ochranná osvědčení (SPC)

Evropská komise dne 8. března 2022 zveřejnila výzvu k předložení faktických podkladů pro posouzení dopadů (call for evidence) v oblasti dodatkových ochranných osvědčení (SPC), v níž za účelem zlepšení stávajícího systému, především účinnosti, transparentnosti a předvídatelnosti vyzývá zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory a zkušenosti.

SPC představují právo duševního vlastnictví, které prodlužuje dobu platnosti patentu pro léčivé přípravky a přípravky pro ochranu rostlin. I když stávající systém SPC vyhovuje svému účelu, mezi zeměmi EU lze zaznamenat rozdíly ve správě a vymáhání SPC, což vede k jeho nižší účinnosti. Tato iniciativa také zavede jednotné SPC a/nebo jednotný mechanismus udělování národních SPC. Díky tomu budou SPC dostupnější a efektivnější a budou přínosem pro zdravotnický sektor.

Výzva je k dispozici na portálu Evropské komise Have your say ve 24 úředních jazycích EU a bude otevřena do 5. dubna 2022.

Více informací (pdf, 428 kB)