Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Call for Evidence: Nucené licence k patentům

Evropská komise dne 1. dubna 2022 zveřejnila výzvu k předložení faktických podkladů pro posouzení dopadů (call for evidence) v oblasti nucených licencí, v níž za účelem zlepšení stávajícího systému, především účinnosti, transparentnosti a koordinace organizovaných reakcí EU během krizí, vyzývá zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory a zkušenosti.

Nucená licence zejména během krize, jako např. pandemie COVID-19, představuje účinný nástroj pro umožnění organizované reakce EU. Tato legislativní iniciativa si klade za cíl vytvoření koordinačního mechanismu EU pro nucené licence v krizi, zavedení „nucené licence na úrovni EU“
pro použití v krizových situacích a zjednodušení nucených licencí pro účely vývozu farmaceutických výrobků.

Na tuto výzvu bude navazovat veřejná konzultace. Zveřejnění legislativního návrhu Komisí se očekává v prvním čtvrtletí 2023.

Výzva je k dispozici na portálu Evropské komise Have your say ve 24 úředních jazycích EU a bude otevřena do 29. dubna 2022.

Více informací (pdf, 327 kB)