Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Call for Evidence: Standard-Essential Patents (SEP)

Evropská komise dne 14. února 2022 zveřejnila výzvu k předložení důkazů a zahájila veřejnou konzultaci k SEP, v níž za účelem zlepšení stávajícího systému, především transparentnosti a předvídatelnosti licenčního rámce vyzývá zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory a zkušenosti. Prostřednictvím výzvy k předkládání důkazů Komise hledá podněty k hlavním problémovým oblastem, které byly zjištěny v současném licenčním rámci. Souběžně se zahájenou veřejnou konzultací se tak Komise navíc snaží shromáždit názory na konkrétnější otázky týkající se udělování licencí na SEP a případného nového licenčního rámce pro SEP, včetně jeho transparentnosti, udělování licencí za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek (FRAND) a prosazování takového systému.

Výzva i konzultace jsou k dispozici na portálu Evropské komise Have your say ve 24 úředních jazycích EU a budou otevřeny do 9. května 2022.

Více informací (pdf, 421 kB)