Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Call for Evidence / Výzva Evropského patentového úřadu k účasti na konzultaci k observatoři EPO

Evropský patentový úřad vyzývá uživatele a partnery k účasti na veřejné konzultaci k plánu zřídit Observatoř EPO, což by měla být platforma pro hlubší pochopení důležitých otázek vztahujících se k inovacím a patentovému systému.

Podněty lze zasílat do 4. března 2022 prostřednictvím elektronického dotazníku, který je k dispozici na webových stránkách EPO, kde je k dispozici také orientační dokument k observatoři a strategický plán úřadu SP2023.

Výsledky konzultací se promítnou do tzv. „Observatory Blueprint“, který bude v červnu 2022 předložen ke stanovisku Správní radě Evropské patentové organizace.

Pro účely konzultace úřad zveřejnil orientační dokument, podle kterého by observatoř měla podporovat porozumění problémům Evropského patentového systému a občanské společnosti ve vztahu k budoucím inovacím a technologiím, což je cíl stanovený ve strategickém plánu úřadu SP2023. S tímto záměrem má observatoř generovat znalosti a činnosti ve třech směrech:

1.   Technologické zpravodajství – půjde o sledování technických trendů v následujících klastrech: Materiály a výroba, Zemědělské potraviny, Elektronika, Zdraví a kondice, Infrastruktury a mechanika, Energetika, Mobilita a kosmické technologie, Digitální technologie. Observatoř by měla mapovat nové technologie s potenciálem růstu a jejich celoevropské inovační ekosystémy. Za tímto účelem by měla zlepšovat dovednosti a znalosti horizontálního skenování technických řešení, zviditelňovat zprostředkovatele pro zavádění identifikovaných technologií na trh a jejich financování ve všech fázích cyklu, zpřístupňovat nejlepší praxe využívání duševního vlastnictví (IP) a technických řešení pro utváření partnerství, propagovat fyzické infrastruktury jako jsou inkubátory, akcelerátory a vědecké parky, zpřístupňovat volně přístupné či licencovatelné technologie či tzv. open data a vyvářet platformy aktérů inovačního ekosystému. Pro tento účel bude observatoř produkovat studie, reporty a organizovat pro veřejnost přístupné workshopy, jako např. TEDx apod.

2.   Právní a inovační politiky – organizace diskusí o národních, evropských a mezinárodních trendech v pěti oblastech: patentování v kontextu inovací, financování, daně a obchodní a soutěžní právo; patenty v kontextu systému IP, zejména průmyslových vzorů a obchodního tajemství; právní a inovační politiky v oblastech umělé inteligence, biotechnologií a genomiky; konvergence praxí; debaty o jednotlivých problémech, jako jsou licence technologií týkajících se COVID-19 či patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem (tzv. Standard-Essential Patents/SEP) apod.

3.   Diverzita a transformace – mělo by jít o zaměření se na širší spektrum aktérů inovací, jako jsou ženy, mladá generace, malé a střední podniky, univerzity a výzkumná centra. Cílem je identifikovat nedostatky v inovačních znalostech a dovednostech u těchto skupin aktérů a posílit šíření znalostí o patentech mezi nimi. Prostřednictvím moderních digitálních médií by mělo jít o seznámení mladých lidí s příslušnými profesemi v oblasti IP, zejména examinátorů, rolí práv duševního vlastnictví v inovacích a jejich přínosu pro udržitelný rozvoj.