Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Čína je členem Haagské unie

S účinností od 5. května 2022 vstoupil pro Čínu v platnost Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů. Čínská vláda uložila listiny o přistoupení k uvedenému aktu dne 5. února 2022 a stala se tak 68. smluvní stranou Ženevského aktu Haagské dohody a 77. členem Haagské unie. Haagský systém tak nyní pokrývá celkem 94 zemí světa.

S přistoupením Číny se tak součástí Haagského systému stal poslední člen skupiny IP5 sdružující pět nejvýznamnějších teritorií v oblasti práv průmyslového vlastnictví prostřednictvím svých patentových úřadů, jejímiž členy jsou vedle Evropského patentového úřadu patentové úřady USA, Japonska, Jižní Koreje a Číny.

K listinám o přistoupení připojila čínská vláda svá prohlášení týkající se specifik uplatnění Ženevského aktu Haagské dohody na území Číny. Dále čínská vláda prohlásila, že akt není účinný pro Hong Kong a Macao, pokud neprovede notifikaci o změně.

Přihlašovatelé z České republiky mohou využívat Haagský systém pro mezinárodní zápis průmyslových vzorů, spravovaný Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), na základě členství ČR v Evropské unii, která je od roku 2008 smluvní stranou Ženevského aktu Haagské dohody.

Bližší informace k přistoupení Číny k Haagské dohodě lze nalézt na stránkách WIPO:

Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs

Hague System: Preparing You to Designate China in Your International Applications

Hague System: More Information on China's Accession

China Joins the Hague System

Seznam všech smluvních stran Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů.

 

Oficiální znění Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů včetně dalších souvisejících předpisů.

Neoficiální překlad Ženevského aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů do českého jazyka.