Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

CP 11 - Nové druhy ochranných známek: průzkum formálních náležitostí a důvodů pro zamítnutí

Úřady duševního vlastnictví EU se v rámci spolupráce v konvergenčním programu dohodly na společné praxi ohledně nových druhů ochranných známek (průzkumu formálních náležitostí a důvodů pro zamítnutí). Cílem společné praxe je poskytnout pokyny k průzkumu formálních náležitostí a důvodů pro zamítnutí a/nebo prohlášení neplatnosti nových druhů ochranných známek, konkrétně pak zvukových, pohybových, multimediálních a holografických ochranných známek a nových způsobů jejich vyjádření.

Společná praxe zahrnuje průzkum formálních náležitostí a důvodů pro zamítnutí a/nebo prohlášení neplatnosti nových druhů ochranných známek se zohledněním dopadu odstranění požadavku na grafické vyjádření ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (směrnice o ochranných známkách).

Celý dokument (pdf, 2,4 MB)