Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Domácí subjekty přihlásily v roce 2020 celkem 670 svých vynálezů nebo nových technických řešení do patentového řízení a ve stejném roce bylo českým subjektům uděleno celkem 525 patentů. Průměrná doba od podání přihlášky do udělení patentu je cca 5 let a zároveň není patent udělen všem přihlašovatelům. Úspěšnost se pohybuje okolo 45 %. Dlouhodobě nejvyšší úspěšnost vykazují veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, kde se pohybuje mezi 75 – 80 %. Podniky jsou úspěšné přibližně z poloviny a nejméně patentů z podaných přihlášek je udělováno fyzickým osobám, kdy tento podíl nedosahuje ani jedné třetiny.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Českého statistického úřadu (ČSÚ).