Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Dopadová studie EPÚ k ekonomickému dopadu zavedení „grace period“ na evropský patentový systém

Evropský patentový úřad (EPÚ) zahájil v loňském roce konzultační studii o ekonomickém dopadu „grace period“. Projekt byl nyní dokončen a 17. června 2022 k němu byla zveřejněna závěrečná zpráva.

Účelem studie je poskytnout faktické důkazy o dopadech požadavku novosti podle Evropské patentové úmluvy (EPC) a neexistence tzv. "grace period" v evropském patentovém systému. Za tímto účelem byl proveden průzkum u velkého počtu přihlašovatelů u EPÚ. Ti většinou uváděli, že přísné požadavky na novost podle EPC pro ně představují jen malé nebo žádné obtíže. Průzkum nicméně také ukázal zvláštní potřeby vysokoškolského výzkumného sektoru, zejména v Evropě, kde může akademické zveřejnění představovat problém pro následné podání patentové přihlášky. Navíc 7 % amerických přihlašovatelů uvedlo, že zveřejnění před podáním přihlášky způsobilo v minulosti neúspěch jejich přihlášky u EPÚ. Vezmeme-li za základ dnešní stav, odhaduje se, že pokud by „grace period“ byla zavedena, byla by potenciálně využita pro přibližně 6 % přihlášek. Konečné využití jakékoli budoucí „grace period“ v evropském patentovém systému by záviselo na její podobě, a zejména na tom, zda by byla přijata nějaká omezení, požadavky na prohlášení nebo práva předchozího uživatele, aby se systém vyvážil, což by pak ovlivnilo, zda by přihlašovatelé změnili svou politiku a chování v oblasti zveřejňování informací v důsledku změn právního rámce.

Studie je k dispozici na webových stránkách EPO .