Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Výzva k předkládání nabídek na vypracování studie o uplatňování IPRED a přispění k souboru nástrojů EU (EU Toolbox) proti padělání

Evropská komise zveřejnila 24. května 2023 výzvu k předkládání nabídek na vypracování studie o uplatňování směrnice o prosazování práv duševního vlastnictví (IPRED) a přispění k souboru nástrojů EU (EU Toolbox) proti padělání.

Studie má posoudit, jak jsou v jednotlivých členských státech prováděna a využívána konkrétní opatření a zásady stanovené IPRED, a to s přihlédnutím k pokynům Komise k IPRED z roku 2017. Poskytne právní a politická doporučení ohledně toho, jaká zlepšení lze provést.

Studie se zejména zaměří na uplatnění zásady proporcionality v čl. 3 odst. 2 směrnice IPRED, sdílení informací a ochrany údajů a nákladů na zničení zboží porušujícího práva na jednotném trhu. Kromě toho naváže na studii EUIPO z roku 2021 o dynamických předběžných opatřeních v EU s ohledem na práva průmyslového vlastnictví a poskytne aktualizaci studie z roku 2016 o subjektech prosazujících patenty v EU.