Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

EPO a EUIPO studie: Odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví a ekonomická výkonnost v Evropské unii

Evropský patentový úřad (EPO) a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) představují společný projekt: Zpráva o analýze na úrovni odvětví - Odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví a ekonomická výkonnost v Evropské unii. Cílem této studie bylo kvantifikovat ekonomický přínos odvětví intenzivně využívajících práva duševního vlastnictví (PDV) pro ekonomiku Evropské unie (EU). Ze studie mimo jiné vyplývá, že v odvětvích intenzivně využívajících PDV bylo v České republice vytvořeno přes 36 % všech pracovních míst a jejich podíl na tvorbě HDP přesahuje 54 %.

Více informací