Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Patenty a čtvrtá průmyslová revoluce, globální technologické trendy umožňující ekonomiku založenou na datech. Tato studie EPO popisuje trendy v různých digitálních technologiích, jako je rychlejší bezdrátový internet, inteligentní senzory, "big data" a umělá inteligence. Trendy se týkají zdravotnictví, dopravy, zemědělství a mnoha dalších odvětví. Inovace v těchto odvětvích představují více než 10 % všech globálních inovací. 

Více informací