Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

EPO – Zpráva o výsledcích konzultace k Observatoři

Po úvodních výměnách názorů a konzultacích s členskými státy, EUIPO, EPI, BusinessEurope a s Evropskou komisí, zahájilo EPO dne 9. února 2022 veřejnou online konzultaci o možnosti vytvoření Observatoře, která by se věnovala patentům a inovacím. Široká veřejnost byla vyzvána, aby se seznámila s orientačním dokumentem a poskytla do 4. března 2022 zpětnou vazbu. Podle návrhu by Observatoř měla řešit potřeby různých skupin uživatelů, přispět k hlubšímu pochopení důležitých otázek souvisejících s inovacemi a patentovým systémem, aktivně sdružovat veřejné a soukromé zainteresované strany, aby diskutovali o nejnovějším vývoji v patentovém systému na základě analýz patentových trendů, pružně reagovat na výzvy, předvídat změny a přijímat opatření vedoucí k hospodářskému, sociálnímu a environmentálnímu pokroku. 

Do 4. března obdržel EPO celkem 43 příspěvků. Ukázalo se, že iniciativa vytvoření Observatoře je širokou odbornou i laickou veřejností velmi vítána. EPO všechny příspěvky pečlivě posoudil a zveřejnil zprávu, ve které shrnul hlavní podněty, poskytl přehled záležitostí, které veřejnost zajímají a objasnil některé vznesené otázky.

Zpráva je mezikrokem mezi konzultací a prezentací koncepce budoucí Observatoře na květnovém výročním zasedání EPO o spolupráci, které bude příležitostí diskutovat o funkcích a chodu Observatoře před červnovým zasedáním Rady EPO, na kterém bude plán na vytvoření Observatoře předložen Správní radě k vyjádření.

Celá zpráva (pdf, 200 kB)