Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

EU: Výběrové řízení na pozici referenta v oblasti duševního vlastnictví

Evropský úřad pro výběr personálu EPSO vypsal specializované výběrové řízení na odborníky v oblasti duševního vlastnictví.

Přijatí administrátoři (platová třída AD 6) budou pracovat v Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který sídlí ve španělském Alicante. Jedná se o místa úředníků ve služebním poměru s nástupním základním platem ve výši cca 6 400 euro. Počet volných míst pro úspěšné kandidáty v tomto výběrovém řízení je 200. 

Typická náplň práce, kterou mohou úspěšní uchazeči očekávat, je podrobně popsána v oznámení o výběrovém řízení v Úředním věstníku Evropské unie.

Více informací