Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

EUIPO - aktualizovaný dokument o míře změn v průmyslových odvětvích v EU, která intenzivně využívají různá práva duševního vlastnictví

V červnu a září 2021 zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dva dokumenty podrobně popisující ekonomický dopad krize COVID-19 na průmyslová odvětví, která intenzivně využívají různá práva duševního vlastnictví. Minulý týden vydal EUIPO aktualizovaný dokument o míře změn v těchto průmyslových odvětvích v EU i ve čtyřech největších členských státech EU. Zatímco předchozí analýzy se zabývaly rozsahem dopadu krize COVID-19, nový dokument doplňuje stávající údaje o důkazy o rozsahu fází hospodářské recese a obnovy a poskytuje první náznaky budoucích trendů v těchto odvětvích.

Celý dokument