Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Dne 14. 12. 2020 publikovala Evropská komise (DG Trade) nové vydání „Counterfeit and Piracy Watch List“. Jeho vydání podpořil EUIPO prostřednictvím Observatoře řadou svých studií a také koordinací zapojení IPC3 Europolu.

Porušování práv duševního vlastnictví, zejména padělání a pirátství, představují pro Evropskou unii vážný problém. Způsobují nejen vysoké finanční ztráty, ale představují též velkou hrozbu pro veřejné zdraví a celou společnost, například v podobě padělaných léků, zdravotnických potřeb a vybavení. Pandemie COVID-19 dokazuje, že zločinci se rychle přizpůsobují novému obchodnímu prostředí a nacházejí způsob, jak infiltrovat legitimní dodavatelské řetězce svými padělanými a často nebezpečnými produkty.

Cílem Counterfeit and Piracy Watch listu je povzbudit provozovatele a vlastníky, jakož i odpovědné donucovací orgány a vlády, aby přijaly opatření nezbytná ke snížení dostupnosti zboží nebo služeb porušujících práva duševního vlastnictví a zvýšit povědomí spotřebitelů o rizicích nákupů padělaných výrobků. Kromě seznamu konkrétních problematických trhů se v Counterfeit and Piracy Watch listu dozvíte o vývoji od posledního sledování v roce 2018, o dalších plánovaných krocích a mnoho dalšího.

Counterfeit and Piracy Watch list v anglickém znění