Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hodnocení nařízení č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie

V souladu s čl. 210 nařízení č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie hodnotí Komise provádění tohoto nařízení. Hodnocení také posoudí dopad, účinnost a efektivitu EUIPO a jeho pracovních postupů. V neposlední řadě se zabývá případnou potřebou změnit mandát Úřadu a finančními důsledky takové změny.

V rámci procesu hodnocení zveřejnila Komise prostřednictvím portálu Evropské komise "Have Your Say" výzvu k předkládání důkazů. Jejím cílem je shromáždit zpětnou vazbu od veřejnosti a zúčastněných stran a sestává z popisu iniciativy a stanovení klíčových prvků plánovaného hodnocení. Lhůta pro zasílání zpětné vazby trvá do 5. prosince 2022.

Výzva je dostupná na portálu Evropské komise "Have your Say".