Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Před pěti lety, 1. července 2016, zahájil svou činnost Visegrádský patentový institut (VPI). Při této příležitosti se 7. července 2021 konala odborná online konference za účasti vládních představitelů zemí V4. ČR byla v ceremoniální části konference zastoupena místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví Josefem Kratochvílem. Odborná část konference byla věnována diskusi pracovníků patentových úřadů, uživatelů systému Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a patentových zástupců.

VPI je mezinárodní organizace založená Českou republikou, Polskem, Maďarskem a Slovenskem jako mezivládní organizace v oblasti patentové spolupráce. Svou činností VPI vytváří příznivé podmínky pro vynálezce a inovativní společnosti v regionu. Napomáhá jim k efektivnímu využívání mezinárodního systému PCT pokrývajícího 153 zemí po celém světě.

VPI působí jako mezinárodní rešeršní orgán a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle PCT zejména u mezinárodních patentových přihlášek podaných přihlašovateli ze zemí V4. Na základě rešeršní zprávy a písemného stanoviska o patentovatelnosti mohou přihlašovatelé snáze vyhodnotit šance na průmyslověprávní ochranu svých vynálezů. Kromě nesporné výhody komunikace v národních jazycích zemí V4 plyne přihlašovatelům z využití služeb VPI za určitých okolností možnost navrácení 40 % z poplatku za rešerši.

Místopředseda vlády Karel Havlíček ve svém příspěvku zdůraznil význam podpory vědy, výzkumu a inovací jako klíčového předpokladu růstu HDP a udržení zaměstnanosti každé země. „Česká republika si je také vědoma této základní pravdy a má ambice stát se jedním z evropských lídrů v oblasti inovací a zemí technologické budoucnosti. Máme mimořádný znalostní potenciál; jsme technologicky orientovaná země a splňujeme nejpřísnější ekonomická kritéria. Vláda navíc v roce 2019 sestavila tým nejschopnějších osobností v oblasti inovací z podnikatelského prostředí, vědců, akademiků a veřejné správy, kteří připravili inovační strategii nazvanou Czech Republic – the Country for the Future. Strategie je vyvážená, nadčasová, horizontální a apolitická.“

„Naším cílem je pomoci co největšímu počtu inovativních společností v našem regionu získat patentovou ochranu v zahraničí a bezpečně tak vstoupit na mezinárodní trh. Patenty získané danou společností přímo zvyšují její konkurenceschopnost a tržní hodnotu. Za tímto účelem je pro aktéry inovačního ekosystému nesmírně důležité, aby si v našem regionu stále více uvědomovali a efektivně využívali služeb poskytovaných VPI ve svých patentových plánech“, uvedla Johanna Stadler, ředitelka VPI.