Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Nabytí účinnosti instrukce předsedy ÚPV dne 1.7.2022

Dnem 1. července 2022 nabyla účinnosti INSTRUKCE PŘEDSEDY ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku (dále jen “Instrukce”).

Důvodem pro úpravu Instrukce byla změna v náležitostech přihlášek vynálezů a užitných vzorů obsahujících nukleotidové a aminokyselinové sekvence (v souvislosti s přechodem na standard WIPO ST.26 od 1.7.2022).

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví