Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Nová studie EUIPO a Komise o vymáhání práv duševního vlastnictví na hranicích EU a na vnitřním trhu EU

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vypracoval ve spolupráci s Evropskou komisí v pořadí již druhou studii o vymáhání IPR. Toto vydání obsahuje užitečné informace na podporu analýzy porušování práv duševního vlastnictví v EU a vypracování vhodných protiopatření.

Ze studie například vyplývá, že celkově pěti nejčastějšími podkategoriemi identifikovaných zadržených výrobků, pokud jde o počet zadržených položek v celé EU, byly obalový materiál, cigarety, etikety, štítky, nálepky, oděvy a hračky. Z hlediska odhadované hodnoty nahlášených položek vedly mezi zjištěnými podkategoriemi výrobků oblečení, hodinky, audio/video přístroje, textil a nesportovní obuv.

Celá studie, jakož i shrnutí jejích výsledků: Observatory publications - Observatory