Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Dnem 1. října 2020 nabyla účinnosti Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku (dále jen “Instrukce”).

Připomínáme, že jednou z novinek, které Instrukce přináší, je následující změna pravidel pro příjem datových formátů:

Podlohy přihlášky vynálezu se podávají ve formátu docx, přičemž podlohami se rozumí popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, výkresy, jsou-li součástí podloh, a anotace, viz. bod 1.2 Instrukce. Obdobné platí též pro podlohy přihlášky užitného vzoru.
Pozn.: Do formátu docx je možné ukládat/exportovat ve všech běžných textových editorech (MS Word, Apple Pages, LibreOffice, OpenOffice).