Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Observatoř Evropského patentového úřadu

Dne 17. října byla oficiálně zahájena činnost Observatoře Evropského patentového úřadu, a to prostřednictvím online konference.

Boosting startups with intellectual property: EPO’s Observatory on Patents and Technology hosts its inaugural event 

Observatoř (Středisko pro patenty a technologie) je celosvětově přístupné digitální centrum, které udržuje informovanou debatu o inovacích a nejnovějších poznatcích o technologických trendech. Evropský patentový úřad zde spolu se zainteresovanými stranami a předními odborníky z oblasti průmyslu, financí, akademické obce a duševního vlastnictví předkládá zásadní technologické informace, a to prostřednictvím digitálních nástrojů, analýz a rozsáhlých studií Evropského patentového úřadu a předních autorit z příslušných společenských odvětví.

Platforma je otevřená expertům i široké veřejnosti. Zpřístupnění výsledků činnosti Observatoře má za cíl podnítit nové spolupráce a synergie v oblasti inovací.

Aktuální aktivity Observatoře lze najít na webu: Observatory on Patents and Technology 

Dvouletý pracovní program Observatoře najdete zde: Observatory on Patents and Technology