Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Úřad se umístil na 3. místě v soutěži Ambasador kvality České republiky v kategorii veřejný sektor. Na prvních dvou pozicích se umístili Statutární město Děčín a Fyzikální ústav AV ČR v.v.i./ pracoviště ELI Beamlines. Soutěž pořádá Česká společnost pro jakost. Věříme, že toto ocenění lze považovat za stvrzení toho, že se v oblasti řízení kvality ubíráme správným směrem tak, abychom našim klientům byli schopni trvale poskytovat služby na vysoké úrovni.