Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Dne 1. ledna 2021 vstoupilo v platnost Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace (EPO) ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 117 a 118 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 12/20). Změna zavádí možnost provedení důkazů prostřednictvím videokonference při ústním jednání před Evropským patentovým úřadem (EPÚ). Důkaz smí být proveden prostřednictvím videokonference bez ohledu na to, zda se ústní jednání koná prostřednictvím videokonference nebo v prostorách EPÚ. EPÚ při vydání rozhodnutí o provedení dokazování rovněž uvede, zda příslušné dokazování prostřednictvím slyšení účastníka, svědka nebo znalce nebo prostřednictvím ohledání na místě proběhne formou videokonference, a že účastník, svědek nebo znalec, kteří mají být vyslechnuti, jsou o tom odpovídajícím způsobem v předvolání k výslechu před EPÚ informováni. Účastník, svědek nebo znalec, jejichž svědectví je relevantní pro řízení, mohou také požádat o slyšení formou videokonference, i když se ústní jednání koná v prostorách EPÚ.

Anglické znění (pdf, 68 kB) a český překlad (pdf, 118 kB).