Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Oznámení o změně Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a poplatkového řádu

Dne 1. listopadu 2022 vstoupilo v platnost Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace (EPO) ze dne 14. prosince 2021 vkládající nové pravidlo 56a a pozměňující pravidla 56 a 135 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování Evropských patentů (EPC) a pozměňující článek 2 poplatkového řádu (CA/D 2/21).

Nové pravidlo 56a EPC se zavádí z důvodu uvedení do souladu s pravidlem 20.5bis Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a umožnění opravy chybně podaných dokumentů přihlášky během řízení podle EPC. V důsledku toho byla přijata zároveň změna pravidla 135 EPC, aby bylo možné vyloučit některé lhůty dle nového pravidla 56a EPC z možnosti pokračování v řízení.

V souladu s PCT a požadavky uživatelů se mění ustanovení pravidla 56 odst. 3 EPC o chybějících částech přihlášky, kdy se právo priority musí nárokovat v den podání přihlášky a nemůže být doplněno následně, což má přispět ke zvýšení právní jistoty.

Nové pravidlo 56a odst. 8 EPC a pozměněný článek 2 poplatkového řádu mají poskytnout právní základ pro účtování dalšího rešeršního poplatku, pokud bylo zahájeno vyhotovování zprávy o rešerši před tím, než přihlašovatel podal opravené dokumenty přihlášky.

Anglické znění (pdf, 192 kB) a český překlad rozhodnutí (pdf, 133 kB).