Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Podpora malých a středních podniků v roce 2022

Ideas Powered for Business SME Fund

Podpora malých a středních podniků je součástí Akčního plánu pro duševní vlastnictví Evropské komise

V návaznosti na Akční plán pro duševní vlastnictví správní rada a rozpočtový výbor EUIPO v listopadu 2021 schválily navržené projekty k podpoře malých a středních podniků.

V roce 2021 úspěšně probíhal pilotní projekt EUIPO pro podporu malých a středních podniků, ve kterém bylo dotováno poradenství o duševním vlastnictví (IP scan) a byly dotovány přihlašovací poplatky pro ochranné známky a průmyslové vzory v EU.

V roce 2022 budou podpory pro malé a střední podniky rozšířeny na ochranné známky a průmyslové vzory registrované mimo území EU a dále budou dotace rozšířeny na patentové přihlášky. Administrativa bude výrazně zjednodušena a bude možné žádat o dotace průběžně kdykoli během roku. (Nebudou takzvaná časová okna pro žádost o dotace.)

V roce 2022 budou vydávány 2 typy voucherů pro malé a střední podniky.

1. typ voucheru bude pro dotace na IP scan a přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů. Maximální dotace pro 1. typ voucheru je 1500,- eur.

Pro IP scan je stanovena jednotná cena pro Českou republiku na 900,- eur. Dotace na IP scan je 90 %.

Dotace na ochranné známky a průmyslové vzory registrované v Evropské unii je 75 %.

Dotace na mezinárodní ochranné známky a průmyslové vzory je 50 %.

2. typ voucheru bude pro dotace na národní patentové přihlášky. Maximální dotace pro 2. typ voucheru je 750,- eur.

O dotace bude možné žádat u EUIPO od ledna 2022.

Další podrobnější informace se připravují na webové stránce EUIPO.

Dotazy na uvedené dotace je možné položit na informačním středisku tel.  220 383 120

a na e-mailové adrese: helpdesk@upv.cz,  cosmefund@upv.cz