Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Od 16.5.2022 Úřad přechází na novou e-mailovu doménu @upv.gov.cz. Od tohoto data budou veškeré e-maily odcházet z adres v rámci nové domény. Přestože veškeré kontaktní adresy v původní doméně @upv.cz zůstanou prozatím funkční, prosíme, abyste při e-mailové komunikaci do Úřadu upřednostňovali adresy s novou doménou.