Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Přechod z WIPO Standardu ST.25 na ST.26 od 1.7.2022; změna v zápisu nukleotidových a aminokyselinových sekvencí u patentových přihlášek

Od 1. července 2022 musí všechny* nově podané přihlášky vynálezů (užitných vzorů), které v popisu či v patentových nárocích (nárocích na ochranu) obsahují nukleotidové a aminokyselinové sekvence, obsahovat zároveň i sekvenční protokol v elektronické formě. Protokol se přikládá jako soubor ve formátu XML a musí být validní dle pravidel definovaných WIPO standardem ST.26. Ke dni 1. 7. 2022 jsou zavázány implementovat ST.26 všechny členské státy WIPO. Zavedení standardu proběhne najednou na národní, regionální i mezinárodní úrovni.

Více informací

*) výjimky z tohoto pravidla (týkající se sekvencí s méně než deseti specificky definovanými nukleotidy nebo méně než čtyřmi specificky definovanými aminokyselinami) viz WIPO ST.26 odstavec č. 7 a 8.