Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Připravili jsme pro Vás aktualizovaná vydání tří publikací:

Úmluva o udělování evropských patentů
Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví
Právní předpisy EU v oblasti průmyslového vlastnictví

K dispozici jsou i další publikace, jejichž seznam naleznete v nabídce publikací.

V případě zájmu o jejich zakoupení kontaktujte studovnu ÚPV (e-mail studovna@upv.cz, tel. 220383129)