Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Rizika nezákonného obchodu s padělky pro malé a střední podniky

OECD a EUIPO společně vypracovaly studii „Rizika nezákonného obchodu s padělky pro malé a střední podniky“. Tato zpráva analyzuje ekonomický dopad nezákonného obchodu s padělky a dalších typů porušování práv duševního vlastnictví na malé a střední podniky (MSP). V zemích OECD tvoří MSP většinu podniků a představují přibližně dvě třetiny celkové zaměstnanosti.

Ze zprávy vyplývá, že škodlivé účinky porušování práv duševního vlastnictví na výkonnost podniků jsou obvykle nebezpečnější pro MSP než pro velké firmy, které mají zkušenosti a kapacitu se s riziky vypořádat. Podle uvedené ekonometrické analýzy má malý a střední podnik, jehož práva duševního vlastnictví byla porušena, o 34 % nižší šanci na přežití než malý a střední podnik, který se s porušením nesetkal.

Publikace včetně shrnutí: Observatory publications - Observatory (europa.eu)