Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Schválení obecného přístupu k návrhu nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků na Radě COMPET dne 1. 12. 2022

Dne 1. 12. 2022 byl na Radě pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl) v Bruselu schválen obecný přístup k návrhu nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků. Dosažení obecného přístupu bylo jedním z úkolů českého předsednictví. Obecný přístup by měl následujícímu, švédskému, předsednictví pomoci dosáhnout dohody při jednáních s Evropským parlamentem v rámci trialogů.

Cílem návrhu je zavést na úrovni Unie přímo použitelnou ochranu zeměpisných označení sui generis pro řemeslné a průmyslové výrobky (např. šperky, textil, sklo, porcelán), která doplní stávající ochranu zeměpisných označení EU v oblasti zemědělství. Návrh podporuje inovace a investice do řemeslné výroby tím, že řemeslníkům a výrobcům, zejména malým a středním podnikům, které někdy působí na úzce vymezených trzích, pomůže propagovat a chránit jejich tradiční know-how na úrovni Unie v souladu s pravidly hospodářské soutěže EU. Návrh rovněž umožní EU splnit mezinárodní závazky vyplývající z Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních a plně využít možností, které nabízí.